Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to forma opodatkowania, którą stosuje się w kilku określonych przez prawo przypadkach. Na ogół osoby, które zakładają własną firmę odprowadzają podatki na zasadach ogólnych. Jednak istnieją wyjątki od tej zasady. Aby rozliczać się na podstawie ryczałtu, należy spełnić kilka warunków.

Jeśli firma w przeciągu roku nie przekroczyła 150 tysięcy euro lub jeśli działa na zasadach spółki i suma dochodów wszystkich wspólników również nie przekroczyła 150 tysięcy euro. Zgodnie z przeliczeniami opublikowanymi przez NBP jest to 4, 1020 zł za rok 2012. Na ryczałt mogą również liczyć nowe przedsiębiorstwa – bez względu na to, jakie będą mieć dochody w ciągu pierwszego roku.

Najważniejszą cechą ryczałtu jest to, że istnieje kilka stawek podatkowych, które są różne w zależności od tego jaka działalnością zajmuje się firma. I tak 20% dotyczy wszystkich osób, które posiadają tzw. wolne zawody. Wedle prawa są to lekarze z własną praktyką, tłumacze, komornicy, architekci, doradcy podatkowi, notariusze, urbaniści, lekarze weterynarii. Lista jest oczywiście znacznie dłuższa i jeśli jesteśmy zainteresowani ryczałtem, warto sprawdzić, czy nasz zawód znajduje się na corocznie aktualizowanej liście.

Na ryczałt w wysokości 17 % mogą liczyć osoby, które świadczą usługi w zakresie: sprzedaży samochodów osobowych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, usług parkingowych, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, przetwarzania danych, wynajmu, dzierżawy oraz korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Jest to najszerszy próg i w nich też znajduje się najwięcej zawodów oraz usług.

Kolejny próg to 8, 5% i dotyczy on osób, które pracują w branżach związanych z usługami: pożarniczymi, ogrodowymi, prowadzą lokale gastronomiczne, komisy, zajmują się pozyskiwaniem odszkodowań.

Przedostatni próg wynosi 5, 5% i dotyczy robót budowlanych, sprzedaży biletów komunikacyjnych lub osób duchownych.

Ostatni próg 3% dotyczy osób, które zajmują się prowadzeniem działalności gastronomicznej, usług handlowych lub połowami ryb morskich.

Warto jednak pamiętać o tym, że prawo podatkowe to kwestia skomplikowana, która na domiar złego często się zmienia. Z tego powodu, jeśli zależy nam na tym, aby rozliczać się na zasadzie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych konieczne jest uważne śledzenie prawodawstwa. Najlepiej jest śledzić ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.