Podatek od zakupu mieszkania

Zakup mieszkania to na pewno dla wielu osób bardzo istotne wydarzenie. Jednak decydując się na taki krok, należy wcześniej wziąć pod uwagę fakt, że dokonując takiej czynności trzeba będzie zapłacić podatek od nabycia mieszkania.

Warto zapoznać się z warunkami jego zapłaty oraz wysokością, aby nie było to dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Ponieważ przepisy w tym zakresie podlegają zmianom, warto zapoznać się z tymi, które obowiązują aktualnie.

Przede wszystkim istotne jest to, czy mieszkanie kupowane jest na rynku wtórnym czy pierwotnym. Gdy decydujemy się bowiem na zakup nowego mieszkania od dewelopera będącego płatnikiem VAT, nie ma obowiązku opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach należy odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego. Fakt ten należy zgłosić na druku PCC, a jego wysokość obecnie wynosi 2% ceny zakupu mieszkania.

Najczęściej podatek ten jest odprowadzany przez notariusza który zajmuje się sporządzaniem aktu notarialnego. Pobiera go on od kupującego i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego.

Istotne jest także to, czy przy zakupie mieszkania ustanawiana jest hipoteka. Jeżeli tak, powstaje bowiem obowiązek zapłaty dodatkowego podatku. Jeżeli w grę wchodzi hipoteka zwykła, wysokość wynosi 0, 1 % od kwoty hipoteki, przy hipotece kaucyjnej jest to stała opłata 19 złotych. Od okoliczności jej ustanowienia zależy też, kto ją wpłaci do urzędu, jeżeli jest to umowa zawierana u notariusza, wtedy to na nim ciąży obowiązek pobrania kwoty hipoteki i jej wpłacenia. Gdy zaś ustanawiana jest na przykład umową z bankiem, wtedy to sam kupujący jest zobowiązany wpłacić odpowiednią kwotę do urzędu oraz złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC3.

Kupując mieszkanie nie można zapominać o podatku VAT należnego od wynagrodzenia notariusza. Stawka podatku jest stała, wynosi 23 %, jednak jej wysokość zależna jest od wynagrodzenia notariusza. Tutaj zaś obowiązują stawki maksymalne, czyli to ile najwięcej może notariusz wziąć za wykonanie czynności.

Obecnie stawki notariuszy wynoszą:
– przy kwotach do 3 000 zł – 100 zł
– kwota od 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od kwoty powyżej 3 000
– kwota od 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od kwoty powyżej 10 000
– kwota od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od kwoty powyżej 30 000
– kwota od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0. 4% od kwoty powyżej 60 000
– kwota od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0. 2% od kwoty powyżej 1 000 000

Nie można zapominać także o podatku VAT od kwoty zakupu mieszkania, tutaj jednak są dwie stawki. Wynosi ona 8% jeżeli powierzchnia mieszkania nie przekracza 150 m2, a 23% dla mieszkań większych.
Jak widać, przygotowując się do zakupu mieszkania trzeba przygotować jeszcze sporo dodatkowych środków finansowych na niezbędne podatki i opłaty.