Wcześniejsza emerytura a praca

Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby, które przez wiele lat wykonywały uciążliwą i szkodliwą dla zdrowia pracę pod warunkiem, że były w tym czasie zatrudnione na umowę o pracę na pełen etat, zgodnie z artykułem 32 Ustawy Emerytalnej o emeryturach z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jednak nie każda profesja daje uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tego tytułu. Szczegółowy spis zawodów znajduje się w załączniku do tej ustawy i obejmuje między innymi górnictwo i hutnictwo oraz energetykę, a także przemysł metalowy, a ponadto budownictwo, przemysł kaligraficzny, służbę zdrowa i wiele innych.

Prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę mają również osoby, których staż pracy wynosi 30 lat oraz, w przypadku kobiet mają ukończone 55 lat. W przypadku mężczyzn staż pracy to 25 lat i ukończone 60 lat oraz zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub ukończone 60 lat oraz 35 lat stażu pracy.

Ustawa ta do 2013 roku budziła wiele kontrowersji, ponieważ zgodnie z zawartymi w artykule 32 informacjami pracownicy wykonujący prace szczególnie uciążliwe zwalniali się i składali do ZUS wnioski o wcześniejszą emeryturę, te z kolei były odrzucane z rożnych powodów, a ludzie ci zostawali bez środków do życia i możliwości powrotu do pracy. Od 1 stycznia 2013 roku nie trzeba zwalniać się z pracy, aby ZUS wydał decyzję o przyznaniu emerytury. Jednak dopóki nie złożymy wypowiedzenia Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie zacznie nam wypłacać świadczenia, gdyż podstawą do tego jest rezygnacja z pracy. Jeśli mamy już pewność, że wcześniejsza emerytura nam przysługuje możemy zwolnić się z pracy.

Wszyscy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę mają prawo do podjęcia zatrudnienia nawet u tego samego pracodawcy, jednak już na nieco innych zasadach, w które wchodzą choćby ograniczenia zarobków dla osób pobierających emeryturę.

Taka osoba nie może zarabiać więcej niż 1896, 40 zł, inaczej Zakład Ubezpieczeń obniży przyznaną emeryturę. Jednakże jeżeli zarobki emeryta przekroczą kwotę 3521, 90 zł ZUS całkowicie zawiesi przyznaną emeryturę.

Oczywiście można również podjąć pracę za granicą, a także w innej firmie niż tak, w której emeryt pracował do tej pory. Zanim jednak wniosek o wcześniejszą emeryturę zostanie złożony warto upewnić się, ze świadczenie nam przysługuje oraz zebrać komplet wymaganych dokumentów. ZUS bowiem bywa bardzo kapryśny w swych decyzjach i nawet niewielkie niedopatrzenie może przyczynić się do cofnięcia świadczenia.