Własna firma a emerytura

Coraz więcej emerytów decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Wynika to głównie z faktu, że świadczenia emerytalne w Polsce są upokarzająco niskie, a nierzadko ludzie po sześćdziesiątce mają jeszcze dużo werwy i chęci do pracy na własną rękę.

Polskie prawo nie broni emerytom zakładania i prowadzenia firm. Wręcz przeciwnie jest to nawet lepsze rozwiązanie dla emerytów niż praca na etacie, gdzie emeryt, który zarobi za dużo może stracić część lub całość świadczenia.

Zakładając działalność gospodarczą emeryt ma możliwość skorzystania z wielu ulg. Przede wszystkim składki ZUS. Emeryt prowadzący jednoosobową firmę do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych płaci jedynie składkę zdrowotną. Nie ma sensu natomiast odprowadzania składek rentowych i emerytalnych, choć może to robić. Jednak odprowadzanie tych składek automatycznie przyczynia się do podciągnięcia emeryta pod ubezpieczenie wypadkowe, na które musi płacić osobne składki, a jest to niestety dodatkowy i niepotrzebny koszt, aczkolwiek emeryci mogą skorzystać z ulgi.

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą, którego wysokość świadczeń nie przekracza kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia nie ma obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej bądź też z osiąga przychody, które miesięcznie nie przekraczają 50% najniższej kwoty emerytury. Należy tu zaznaczyć, że kwota składki zdrowotnej nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia.

Zawieszenie emerytury może nastąpić jedynie, jeżeli przedsiębiorca pobierający świadczenie osiągnie dochód powyżej 130% średniego wynagrodzenia. Jeśli jednak ta kwota przekroczy 70% średniego wynagrodzenia, emerytura zostanie pomniejszona kwotę z jaką przekroczyła próg. Zawieszenia oraz pomniejszenia świadczenia emerytalnego nie powinien obawiać się nikt, kto deklaruje przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości minimalnej podstawy obowiązującej przedsiębiorców.

Poza tym, że emeryta prowadzącego działalność gospodarczą nie obowiązuje płacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wszystkie inne procedury dotyczące zakładania firmy muszą zostać spełnione. Tak więc rejestracja firmy w urzędzie miasta i urzędzie gminy, a także w KRS. Pokrycie kosztów związanych z założeniem działalności. Nie można zapomnieć o zgłoszeniu Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także o uzyskaniu numeru REGON. Przede wszystkim należy również poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozpoczęciu wszelkiej działalności, która może mieć wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia.