Podatek progresywny – czym jest i kto go płaci?

Podatek progresywny – czym jest i kto go płaci? Jest to bardziej metoda obliczania stosowana w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą do obliczeń są tutaj rożne stawki zależne od wysokości dochodów. W praktyce oznacza to, że kwota podatku rośnie w miarę wzrostu dochodów podatnika.

Tak więc im wyższe dochody, tym wyższy podatek. Wszystko jest obliczane w oparciu o konkretne przedziały podatkowe.

Ta metoda stosowana jest również w Polsce, podobnie jak w większości krajów rozwiniętych na świecie. Charakterystyczne dla tego typu opodatkowania są progi podatkowe, będące kwotami granicznymi, których przekroczenie skutkuje wyższą opłata podatkową. Dochody roczne do 85 528 złotych opodatkowane są na 18%, natomiast powyżej tej kwoty 32%. Tak więc w Polsce jest tylko jeden próg podatkowy.

To o czym warto wspomnieć to kwota wolna od podatku ustalana na każdy rok osobno. Jest ona odliczana od podstawy opodatkowania. W roku 2013 wyniosła 3091 złotych. Podobnie jest ze skalą podatkową, również jest ona ustalana na każdy rok z góry, jednak zdarza się, że nie zmienia się znacząco lub wcale dla poszczególnych lat.

W praktyce podatek progresywny ma odciążać mniej zamożnych podatników, a bogatszych obciążyć. W wyniku wprowadzenia podatku progresywnego zamożni bogacą się nieco wolniej, a taki system uważa się za bardziej sprawiedliwy i sprzyjający równości społecznej. Jednak podatek progresywny to również ulgi podatkowe, a także odliczenia od dochodu, z których w większości korzystają zamożni obywatele. Stąd nie do końca spełnia on swoje ideologiczne przeznaczenie wyrównywania różnic społecznych, aj jedynie je pogłębia.

Od podatku można odliczyć między innymi ulgę abolicyjną, prorodzinną, a także składki zdrowotne czy fundusz remontowy. Możliwości jest wiele. Trzeba jedynie znać prawo podatkowe i umiejętnie z niego korzystać z pozytywnym skutkiem dla siebie oraz poszanowaniem i przestrzeganiem przepisów prawa.

Alternatywą dla podatku progresywnego może być podatek liniowy. Jeden, stały i taki sam dla wszystkich niezależnie od dochodów. Ten typ wprowadzony został w wielu krajach wysokorozwiniętych, takich jak Francja, Niemcy czy Szwecja i sprawdza się doskonale, choć nie obfituje w ulgi i odliczenia. Jego zwolennicy uważają go za bardziej sprawiedliwą formę opodatkowania, gdyż wszyscy płaca tak samo niezależnie od dochodu. Nie ma lepszych i gorszych, ale nie ma też żadnej opcji zmniejszenia kwoty podatku oraz możliwości ubiegania się o jego zwrot w przypadku wystąpienia nadwyżki.