Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zawierać z klientami różnorodne umowy, które wiążą się z prowadzoną przez nich firmą. Pod tym względem mają bardzo wiele możliwości, jedną z popularniejszych dzisiaj form zawierania umowy jest między innymi umowa zlecenie.

Jednak osoby które prowadząc działalność pospisują takie umowy, muszą się z nich przede wszystkim rozliczyć. Formy rozliczania są dwie, zależne od tego, w jaki sposób jest wykonywana umowa, czy dotyczy ona prowadzonej działalności i jest wykonywana w jej ramach, czy też nie ma z nią nic wspólnego.

Gdy zawarta umowa dotyczy takich samych prac, jak prowadzona działalność, wtedy może być traktowana jako umowa zlecenie w ramach prowadzonej działalności. Z takiej umowy nie ma obowiązku odprowadzania dodatkowych składek ubezpieczeniowych. Jednak wysokość kwoty z umowy należy doliczyć do przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej oraz rozliczyć go w ten sam sposób.

Jeżeli jednak przedmiotem umowy jest całkiem odmienny rodzaj czynności, niż obejmuje to prowadzona działalność gospodarcza, wtedy nie można jej potraktować jako przychodu z działalności, i może zaistnieć konieczność opłacenia z tytułu umowy zlecenia składek na ubezpieczenia. To czy będą one obowiązkowe czy dobrowolne zależy przede wszystkim do kwoty na jaką umowa opiewa.

Jeżeli bowiem podstawa do wymiaru składek z tytułu tej umowy, czyli kwota na jaką opiewa, jest niższa niż podstawa na opłacenie składek z tytułu działalności gospodarczej, wtedy opłacenie składek emerytalnej i rentowej jest dobrowolne. Obowiązkowo jednak trzeba odprowadzić od umowy zlecenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne w obowiązującej wysokości. Jeżeli wysokość podstawy z tytułu umowy zlecenia jest równa lub wyższa podstawie składek z tytułu działalności gospodarczej, wtedy to działalność może zostać wybrana tytułem do ubezpieczenia.

Pewnym problemem jednak jest to, jak stwierdzić, czy dana umowa zlecenie jest zgodna z rodzajem prowadzonej działalności czy też nie. Rodzi to bowiem obowiązek opłacenia przynajmniej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bywa, że można to określi c niezwykle szybko, na przykład osoba posiadająca działalność z zakresu usług budowlanych, podejmując się umowy zlecenia dotyczącej na przykład namalowania obrazu, z pewnością może ją uznać za umowę, która jest prowadzona poza działalnością gospodarczą.

Nieco trudniej jest w przypadku osób które na wpisie do ewidencji mają wyszczególnionych kilka czy nawet kilkanaście rodzajów działalności, często dość od siebie odmiennych. One mogą mieć pewne problemy ze stwierdzeniem, czy podpisywane przez nich umowy zlecenia są zgodne z prowadzoną działalnością. Wtedy warto zasięgnąć porady specjalisty, najlepiej doświadczonego księgowego, który zazwyczaj bez problemu konkretną umowę zaklasyfikuje.

To właśnie bark jednoznacznego określenia tego, czy umowa zlecenie rodzi konieczność opłacenia składek czy nie, bardzo wiele osób prowadzących działalność gospodarczą rezygnuje z jej podpisywania, na korzyść na przykład umowy o dzieło, którą w opinii wielu osób znacznie łatwiej jest w takim przypadku rozliczyć.