Podatek od wygranych

Podatek od wygranych płaci się od wszystkich dochodów uzyskanych w zakładach wzajemnych, grach losowych, programach premiowych itd. Kwestie związane z podatkiem od wygranych regulowane są w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowa zasada mówi, że podatek ten płaci się od wszystkich wygranych uzyskanych na terenie Polski albo dowolnego innego kraju Unii Europejskiej, a ściślej rzecz biorąc, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysokość podatku została ustalona na 10% – jest to podatek zryczałtowany i podatnikowi nie przysługuje w tym przypadku prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Z powyższego wynikają jeszcze dwie ważne zasady: podatku od wygranej podatnik nie musi płacić samodzielnie, a ponadto nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej uwzględniającej uzyskaną wygraną.

Od ogólnych zasad przedstawionych powyżej istnieje jednak sporo przewidzianych przez Ustawodawcę wyjątków. Podatku od wygranych nie trzeba płacić (reguluje to art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT), jeśli podatnik wygrał nagrodę w konkursie ogłaszanym w środkach masowego przekazu (z wyłączeniem internetu), jeśli konkurs przeprowadzony został w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a także jeżeli nagroda związana jest ze sprzedażą premiową. Wszystkie te zasady obowiązują pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 złotych.

Kwota zwolnienia jest wyższa w przypadku wygranych ze zakładów wzajemnych, loterii teletekstowych, pieniężnych, telebingo, loteriach fantowych. W tych przypadkach kwota wolna od podatku od wygranej to 2280 złotych.

Bez względu na wysokość wygranej, podatku nie płaci się od wygranych na automatach o niskich wygranych, w kasynach, a także od gry w bingo pieniężne i fantowe. Rzecz jasna we wszystkich sytuacjach należy uwzględnić organizację konkursu: wolne od podatku mogą być tylko nagrody w konkursach zorganizowanych zgodnie z prawem państwa, w którym loteria się odbyła.

Obowiązkiem podatnika jest, jeśli wygrana nie ma formy pieniężnej, wpłacić organizatorowi konkursu lub loterii, kwotę odpowiadającą 10% wartości wygranej (o ile wygrana podlega opodatkowaniu), co jest warunkiem koniecznym wydania nagrody. Jeśli zaś nagroda ma formę pieniężną, organizator z kwoty nagrody potrąca wartość należnego podatku. Płatnik podatku ma obowiązek podatek odprowadzić do właściwego US oraz złożyć odpowiednią deklarację (PIT-8A), a także do dostarczenia podatnikowi egzemplarza PIT-8C, który pełni jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi dla podatnika podstawy do wypełniania rozliczenia rocznego.