Zwrot podatku akcyzowego

Wielu jeszcze niezorientowanych, na pewno zainteresuje przepis, który mówi, że można uzyskać zwrot podatku akcyzowego. Jeżeli spełniamy odpowiednie warunki prawne, droga do odzyskania części naszych pieniędzy stoi otworem.

Czym jest podatek akcyzowy? Należy do prerogatyw państwa, wpływa bezpośrednio do jego budżetu. Nakładany jest na towary konsumpcyjne, uważane za szkodliwe, np. alkohol, papierosy, jak również na produkty takie jak paliwo czy energia. Akcyza, między innymi, ma ograniczyć popyt na tego typu towary towary.

Kto może starać się o zwrot podatku akcyzowego? Tą uprzywilejowaną grupą są rolnicy, to dla nich pojawiła się szansa na zwrot owego podatku z zakupionego paliwa. Kto w świetle prawa uznawany jest za producenta rolnego a jakie grunty za grunty rolne, jest dokładnie określone w przepisach o podatku rolnym. Spełnienie tego wymogu jest pierwszym krokiem do tego, aby odzyskać część pieniędzy za kupno oleju napędowego, na użytek prac rolniczych. Procedura ubiegania się o zwrot, nie jest przesadnie skomplikowana, a biorąc pod uwagę ceny paliw, na pewno warta świeczki.

Jak więc, należy się rozliczyć? Obowiązkowym elementem takiej procedury, będą faktury VAT na zakup paliwa, lub ich kopie. Rozliczenie takie, jest brane pod uwagę w systemie półrocznym, czyli np. przez cały luty możemy rozliczyć się z poprzednich sześciu miesięcy, czyli od 1 sierpnia ubiegłego roku kalendarzowego. Następnie, kolejne rozliczenie będzie przyjmowane przez cały miesiąc sierpień, również za sześć miesięcy wstecz czyli od 1 lutego.

Gdzie składać wnioski? Wnioski należy składać do odpowiednich organów władz, w zależności od położenia gruntów rolniczych, czyli od tego komu podlegają, będzie to np. Wójt, Burmistrz, lub Prezydent miasta. Wnioski, wedle rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są takie same dla wszystkich, bez względu na przynależność gruntów. Można je pobrać na stronach internetowych, np. Urzędu Gminy, czy Urzędu Miasta, lub osobiście w wymienionych placówkach. Decyzja o zwrocie podatku zgodnie z ustawą nie może być wydana później, niż w 30 dniu od momentu złożenia wniosku.

Na jaki zwrot podatku akcyzowego mogą liczyć rolnicy? Wedle ustawy, stawka zwrotu podatku akcyzowego na jeden litr paliwa, wynosi na bieżący, 2014 rok 0. 95zł. Obliczając zwrot podatku akcyzowego od paliwa, mnoży się ilość zakupionego paliwa przez stawkę zwrotu na jeden jego litr (czyli 0. 95zł). Kwota zwrotu, nie może jednak przekroczyć górnej granicy, którą oblicza się mnożąc: stawkę zwrotu za 1 litr paliwa z liczbą 86, oraz liczbą hektarów użytków rolnych.

Cała procedura nie jest więc skomplikowana. Pieniądze wypłacane są w przypadku rozliczenia lutowego przez cały kwiecień, a w przypadku rozliczenia sierpniowego przez cały październik. Gotówkę można odebrać osobiście w odpowiednim Urzędzie: Miasta lub Gminy, lub wskazać konto bankowe do przelewu.