Korekty: kiedy fakturą, a kiedy notą

Nawet jeśli sprzedaż towarów lub usług odbywa się w dobrej wierze, błędy dotyczące stawek VAT, mogą wiązać się z konsekwencjami w razie ewentualnej kontroli. Wielu z nas w takiej sytuacji zastanawia się, w jaki sposób można skorygować błędy.

Według przepisów są dwa sposoby na poprawienie faktur: faktury korygujące i noty korygujące. W artykule przedstawione będą różnice pomiędzy tymi dokumentami.

Nota korygująca pozwala na poprawienie błędów mniejszej wagi, które nie mają wpływu na kwoty podatków. Notę sporządza się w przypadku błędnych nazw, adresów stron transakcji lub niewłaściwej nazwy przedmiotu transakcji – usługi lub towaru. Dokument ten może wystawić tylko i wyłącznie firma, określona jako nabywca. Dodatkowo wymagana jest akceptacja ze strony sprzedawcy za pomocą podpisu lub w formie elektronicznej. Powinien zawierać: nazwę dokumentu „Nota korygująca”, numer kolejny i datę wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, wskazanie treści błędnej oraz danych zgodnych z prawdą.

Faktura korygująca może zostać wystawiona, jedynie przez firmę, która wystawiła fakturę pierwotną. W odróżnieniu do noty korygującej, dokument ten pozwala na poprawę każdego elementu faktury jak np. błędna cena, stawka VAT, rabat. W trakcie wystawiania faktury korygującej, należy pamiętać o kolejnym numerze i dacie wystawienia, danych obu stron transakcji, a także datach dotyczących faktury pierwotnej oraz po korekcie. Co do podpisu na korekcie, to nie jest on konieczny z żadnej ze stron. Warto by to sprzedawca zadbał o uzyskanie potwierdzenia odbioru od nabywcy, w dowolnej formie.

Przedstawione rodzaje dokumentów, mają pomóc nam w korekcie błędów, w przypadku ich wystąpienia na fakturze. Osoby zainteresowane wygodnym narzędziem do wystawiania faktur, powinni zapoznać się z programem Ewa – fakturowanie i magazyn,  z linii produktowej Streamsoft PCBiznes.