Biznes plan: Siłownia

Przykładowy biznes plan dla siłowni, przydatny podczas ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy.

SPIS TREŚCI:
1) Określenie planowanej działalności
2) Lokalizacja i jej atuty
3) Kosztorys niezbędnych wydatków oraz prac
4) Wkład własny i posiadane doświadczenie
5) Szanse powodzenie przedsięwzięcia
6) Korzyści z działalności dla rynku lokalnego

1) Określenie planowanej działalności

Działalnością, jaką planuję otworzyć jest siłownia. Zanim zdecydowałem się na podjęcie tego kroku, przeprowadziłem badanie rynku które pokazało mi, iż tego typu miejsce jest niezwykle potrzebne. Wprawdzie przy dwóch szkołach istnieją siłownie, jednak nie posiadają one zdaniem wielu osób odpowiedniego wyposażenia, a poza tym godziny ich otwarcia nie są dla chcących skorzystać z nich osób zbyt atrakcyjne. Poza tym bardzo często są one niedostępne dla osób z zewnątrz z tego powodu, iż są zarezerwowane dla uczniów szkoły. Dlatego zamierzam otworzyć miejsce dostępne dla każdego, otwarte w pasujących klientom godzinach oraz przede wszystkim jak najlepiej wyposażone, aby każdy bez trudu mógł ćwiczyć na tych urządzeniach, na których ma ochotę.

2) Lokalizacja i jej atuty

Na potrzeby planowanej działalności zamierzam wynająć pomieszczenia od centrum sportu. Na terenie znajduje się budynek w którym kiedyś zlokalizowane były szatnie oraz niewielki bar. Jednakże po budowie nowej siedziby centrum sportu budynek nie jest wykorzystywany. Zaletą jego z pewnością jest to, iż jest oddzielony siatą ogrodzeniową od pozostałej części terenu i ma dostęp do parkingu. Dlatego też prowadzenie tam działalności w niczym nie będzie przeszkadzało pracy centrum sportu. Ze względu na to, ze w budynku jest kilka pomieszczeń, które były wykorzystywane do bardzo różnych celów, zakres prac remontowych nie będzie zbyt duży. Konieczna jest jednak przebudowa znajdujących się w budynku łazienek, aby były one odpowiednio dostosowane do wymagań osób które będą chciały korzystać z siłowni. Oczywiście niezbędny jest także remont sali, która będzie wykorzystywana jako sala główna. Ze względu jednak na układ pomieszczeń w budynku bez problemu będzie można wykonać tam także niewielki barek oraz miejsce do wypoczynku.

Podpisałem umowę przedwstępną z zarządem centrum sportu, na mocy której po uzyskaniu dotacji budynek zostanie mi wynajęty na okres minimum 10 lat. Ponadto część kosztów, poniesionych na wykonanie prac remontowych, jak wymiana drzwi i okien, zostaną odliczone od ustalonego czynszu, co z pewnością na początku prowadzenia działalności będzie dla mnie niezwykle korzystne.

3) Kosztorys niezbędnych wydatków oraz prac

Aby można było w budynku rozpocząć działalność taką jak właśnie siłownia należy wykonać remont. Znajduje się tam pomieszczenie, dawniej wykorzystywane jako szatnie i wciąż miałoby ono takie samo przeznaczenie. Niezbędne jest jednak odświeżenie wnętrz i zakup szafek, z których mogliby korzystać odwiedzające siłownię osoby. Koszt szacowany jest na około 6 tysięcy złotych. W łazienkach niezbędna jest modyfikacja ustawienia ścianek działowych oraz wymiana sanitariatów i kabin prysznicowych. Oczywiście niezbędne jest także wykonanie prac takich jak ułożenie glazury i terakoty, co daje koszt w granicach 8 tysięcy złotych. Główna sala, na której miałyby się znajdować urządzenia do trenowania wymaga odświeżenia i wymiany podłogi. Tutaj koszt remontu to około 5 tysięcy złotych. W budynku znajduje się także pomieszczenie w którym można otworzyć barek, jest ono wyposażone w niezbędne sprzęty, wymaga jedynie odświeżenia wnętrz. To zaś kolejny koszt około 4 tysięcy złotych.

Jeżeli mowa o wyposażeniu siłowni, koszty zakupu nowych urządzeń są niezwykle wysokie. Jednakże na rynku można znaleźć wiele ofert na zakup urządzeń używanych jednak wciąż w bardzo dobrym stanie. Zazwyczaj spowodowane jest to tym, iż co pewien czas siłownie wymieniają sprzęt na taki który im bardziej odpowiada. Udało mi się znaleźć dość atrakcyjną ofertę, pochodzącą z jednego miejsca, na zakup używanego wyposażenia siłowni. W skład oferty wchodzi niemalże wszystko czego poszukuję, a cena jest o ponad 50 procent niższa niż cena rynkowa tego typu urządzeń. Powodem tak niskiej ceny jest likwidacja siłowni przez jej właściciela i w związku z tym chce on sprzedać posiadane wyposażenie jak najtaniej. Oczywiście zgodził się poczekać na efekty moich starań o uzyskanie dotacji.

Łączny koszt zakupu niezbędnych urządzeń i sprzętów oraz wykonania prac remontowych to około 50 tysięcy złotych. Jednakże ze względu na to iż posiadam oszczędności, które jestem w stanie zainwestować w planowaną działalność, potrzebuję dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych, abym mógł zrealizować bez przeszkód wszystkie planowane prace.