Biznes plan: Siłownia

4) Wkład własny i posiadane doświadczenie

Posiadam doświadczenie, gdyż przez kilka ostatnich lat pracowałem w jednej z bardziej znanych w kraju sieci siłowni. Dzięki temu nabyłem umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarządzania takim miejscem. Posiadam także uprawnienia trenera personalnego dzięki czemu jestem w stanie prowadzić treningi dla zainteresowanych klientów. Doskonale więc wiem, jak prowadzić siłownię i jak ją przygotować na wizytę potencjalnych klientów. Jestem w stanie zainwestować kwotę około 20 tysięcy złotych stanowiącą moje oszczędności. Ponadto nawiązałem kontakty z producentami sprzętu do siłowni, od których uzyskałem zapewnienie, iż mogę otrzymać niektóre z interesujących mnie urządzeń w leasing. To niezwykle dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu bez problemu mogę sobie pozwolić na znacznie lepsze wyposażenie siłowni, co sprawi, że jednorazowo będzie tam mogło ćwiczyć o wiele więcej osób.

5) Szanse powodzenie przedsięwzięcia

Przeprowadziłem badanie rynku i myślę, że moja działalność ma bardzo duże szanse powodzenia. Przede wszystkim moim zamiarem jest to, aby siłownia była otwarta do godziny 21 lub nawet 22, w zależności od zainteresowania klientów. Nie każdy bowiem ma możliwość skorzystać z tego typu usług w godzinach od 8 do 16 czy 17. Ponadto na pewno będę dbał o to, aby w miarę możliwości z usług siłowni można było korzystać także w weekendy. Oczywiście dla moich klientów zamierzam przygotować karnety w atrakcyjnych cenach. Jeżeli ktoś nie zdecyduje się a jego wykupienie, mam zamiar wprowadzić karty stałego klienta. Wówczas każda wizyta dla klienta kończyłaby się otrzymaniem odpowiedniego wpisu na karcie, a po jej zapełnieniu zyskiwałby prawo do konkretnej nagrody, myślę nad tym, aby tych możliwości było kilka. Oczywiście podstawą jest przede wszystkim odpowiednia ilość niezbędnych do ćwiczeń urządzeń. Doskonale wiem, że wiele z nich musi być w odpowiedniej ilości, na przykład bieżnie, które służą odwiedzającym siłownię jak przyrząd do rozgrzewki. Moim zamiarem jest to, aby każdy zainteresowany bez problemu mógł ćwiczyć nie czekając w kolejce na to, aż interesujący go przyrząd zwolni się. Poza tym jeżeli klient sobie tego życzy, za dodatkową opłatą możemy zarezerwować konkretne urządzenie tylko i wyłącznie dla jednej osoby. Wtedy pozostali klienci mają do dyspozycji inne urządzenia. Zasadne jest więc to, aby nie były to pojedyncze urządzenia, tylko aby było ich więcej.

6) Korzyści z działalności dla rynku lokalnego

Myślę że moja działalność przyniesie dla rynku lokalnego bardzo wiele korzyści. Przede wszystkim otwarcie siłowni wiąże się z zatrudnieniem kilku osób ponieważ poza obsługą klienta zamierzam tam prowadzić także mini barek. Oczywiście ktoś musi także pomagać osobom ćwiczącym na sali dlatego jest to konieczność utworzenia kolejnych etatów. Jednakże ze względu na długi czas, w jakim będzie ona dostępna dla ćwiczących, bardzo ważne jest, aby pracownicy przychodzili do pracy na zmiany, nikt bowiem nie może pracować tak długo. Niezbędne jest także utrzymanie w czystości całego obiektu i nie może się to odbywać tylko w określonych godzinach, zajmująca się tym osoba musi być w siłowni prze cały dzień. Poza tym że będę musiał zatrudnić wielu pracowników na pewno jest to także korzyść dla osób korzystających z siłowni, gdyż mogą liczyć przede wszystkim na możliwość skorzystania z ćwiczeń w dowolnej dla nich porze. Dzięki temu będą nie tylko zdrowsi, ale przede wszystkim znacznie lepiej będą się czuli.