Kiedy i jak można wpisać dłużnika do KRD

KRD to skrót od nazwy Krajowy Rejestr Dłużników. Z pewnością śmiało można powiedzieć, że jest to największa tego typu baza w Polsce. Jest ona coraz powszechniej wykorzystywana przez banki i inne podmioty do weryfikacji klientów czy potencjalnych kontrahentów.

Okazuje się, iż nawet operatorzy sieci komórkowych sprawdzają, czy zainteresowana podpisaniem umowy osoba widnieje w KRD. Dlatego jest to jedno z bardziej skutecznych zdaniem wielu osób narzędzi do walki z niepłacącymi kontrahentami, ponieważ wpis sprawia, iż traci się wiarygodność i tym samym szansę na zawarcie wielu umów. Według różnorodnych danych po dokonaniu takiego wpisu około 80 procent kontrahentów reguluje swoje zobowiązania, aby uniknąć takiego wpisu.

Do Krajowego Rejestru Dłużników dopisać można tak samo firmy, jak i osoby prywatne. Należy jednak pamiętać o tym, iż wpisu do rejestru mogą dokonać wyłącznie przedsiębiorcy. Aby jednak mogło to nastąpić, muszą być spełnione pewne warunki.

Zobowiązanie musi być potwierdzone, czyli powinna zostać wystawiona faktura lub rachunek. Ponadto istotny jest czas, jaki upłynął, jednak nie od wystawienia dokumentu ale od terminu płatności. Bywa że faktury wystawiane są z tak zwanym odroczonym terminem płatności, w niektórych przypadkach jest to aż 3 miesiące od czasu jej wystawienia. Termin który umożliwia dokonanie wpisu w KRD to 60 dni po terminie płatności wyznaczonym na dokumencie.

Ważną sprawą jest także wysokość zobowiązania. Jeżeli kontrahentem była inna firma, wówczas minimalna kwota zobowiązania to 500 zł. W przypadku zaś, gdy nabywcą towaru lub usługi był konsument, nie prowadzący działalności gospodarczej, kwota ta wynosi 200 złotych.

Po upływie terminu 60 dni wystawca faktury lub rachunku zobowiązany jest wysłać do kontrahenta pismo, w którym powinien poinformować o zamiarze umieszczenia w KRD ze względu na brak płatności. Pismo powinno zostać wysłane listem poleconym, dobrze jeżeli za tak zwanym potwierdzeniem odbioru. Po upływie 30 dni od nadania tego pisma można zgłosić wpis do KRD. Sporym ułatwieniem jest także to, iż wpis jest dokonany także wówczas, jeżeli druga strona tego pisma nie odbierze. Liczy się jedynie data nadania, dlatego też powinno się posiadać potwierdzające ten fakt dokumenty.

Od momentu dokonania wpisu kontrahent widnieje w rejestrze, i jeżeli będzie tam wyszukiwany, pokażą się informacje na temat niezapłaconych zobowiązań.

Należy jednakże pamiętać o tym, iż na przedsiębiorcy, który dodaje wpis, ciążą także związane z tym obowiązki.

Jeżeli dłużnik dokona częściowej spłaty zadłużenia, jego obowiązkiem jest aktualizacja danych w KRD. Gdy zostało ono całkowicie spłacone lub z innych powodów ( na przykład wyrokiem sądu) przestało obowiązywać, musi on dokonać usunięcia wpisu z KRD. W każdym przypadku termin na wykonanie czynności wynosi 14 dni.