Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to szczególne uprawnienie, które przysługuje kobietom, które w czasie zatrudnienia urodziły potomka.

Polski ustawodawca w znowelizowanym Kodeksie Pracy z 28 maja 2013 roku zadbał o rozszerzenie sytuacji, w których matka może się ubiegać o skorzystanie z tej formy publicznej pomocy finansowej.

Przysługuje więc ona również w polskim systemie prawnym kobietom, które prowadząc własną działalność gospodarczą, urodziły dziecko. Muszą jedynie spełnić jeden ustawowy wymóg. Mianowicie w dniu porodu muszą podlegać ubezpieczeniu chorobowemu.

Co więcej, ustawodawca w tej kwestii otoczył szczególną opieką prawną również kobiety, prowadzące działalność gospodarczą, które przysposobiły dziecko lub stały się dla niego rodziną zastępczą. We wszystkich tych trzech sytuacjach wspomniane osoby mają prawo otrzymać zasiłek macierzyński. Może się o niego wreszcie ubiegać na tożsamych warunkach ojciec dziecka.

Procedura więc i przesłanki uzyskania tego zasiłku są bardzo przejrzyste. Zdecydowanie większych trudności dostarcza ustalenie kwoty takiego zasiłku macierzyńskiego, dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Dotychczasowe przepisy prawne w tychże kwestiach okazały się niewystarczające. Liczne luki prawne były źródłem wielu sporów między organami władzy publicznej a obywatelami, które kończyły się wieloletnimi procesami sądowymi. Ustawodawca postanowił sprawę tę ostatecznie rozwiązać.

Stąd od 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowa regulacja prawna, określająca mechanizm wyliczania wysokości zasiłków macierzyńskich dla matek, prowadzących własne firmy. Ogólna zasada naliczania tego zasiłku będzie opierać się na tym, iż wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą przez czas krótszy niż jeden rok, będzie zdeterminowana poziomem opłacanych składek ubezpieczeniowych (wysokość i liczba opłaconych składek).

Finansiści zwracają więc uwagę, iż ograniczy to zdecydowanie wysokość zasiłku macierzyńskiego dla bizneswomen. Dlaczego? Otóż w myśl nowych przepisów kobieta, która płaciła tylko jedną składkę ubezpieczeniową w nawet najwyższej kwocie, będzie mogła liczyć na zasiłek w wysokości jedynie 2000 zł miesięcznie, czyli o jedną trzecią mniejszy niż dawniej. Uzyskanie zaś przez nią tego zasiłku w najwyższej kwocie będzie możliwe, ale na specjalnych warunkach. Między innymi będzie to od niej wymagało płacenia najwyższych kwot stawek ubezpieczeniowych w okresie 12 miesięcy przez dniem porodu.

Nowe przepisy wskazują ewidentnie, że prawo kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą, do zasiłku rodzinnego, zostanie ograniczone w nadchodzącym 2015 roku.