Korekta deklaracji VAT

Podatnik musi zadbać o prawidłowe rozliczenie podatku VAT, dlatego powinien dopilnować tego, aby w deklaracjach nie było żadnych błędów. Jeśli jednak okaże się, że w deklaracji podatkowej jest jakiś błąd to podatnik ma prawo do jej skorygowania.

Takiej korekty dokonuje się na przykład w sytuacji, kiedy stwierdzi się, że wystąpił w deklaracji błąd albo wtedy, kiedy zapomni się o odliczeniu VAT. Korekty deklaracji powinno się dokonywać jak najszybciej, ponieważ może powstać zaległość podatkowa, która będzie generowała odsetki za zwłokę.

Korekty deklaracji VAT można dokonać bardzo szybko i łatwo, bowiem wystarczy jedynie złożyć nową deklarację, czyli tak zwaną korygującą. Polega ona na wypełnieniu druku deklaracji już w sposób poprawny, a także na zaznaczeniu na deklaracji, że jest to korekta. Niezwykle ważne jest to, aby do takiej deklaracji dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn tej korekty.

Ponadto podatnik zobowiązany jest w ciągu trzech dni od złożenia korekty powiadomić jeszcze organ kontroli skarbowej o złożeniu korekty deklaracji. Ważne jest to, aby uwzględnił on, w którym urzędzie skarbowym złożył on tę deklarację.

Warto pamiętać jednak o tym, że nie zawsze można złożyć korektę deklaracji VAT. Jest to na przykład zakazane w czasie postępowania podatkowego albo w czasie kontroli podatkowej w zakresie objętym danym postępowaniem.

Prawo do korekty jak najbardziej natomiast przysługuje zarówno po zakończeniu kontroli skarbowej, jak też po zakończeniu postępowania podatkowego. Czasem zdarza się tak, że to urząd dokonuje korekty deklaracji VAT. Tak dzieje się zazwyczaj w przypadku, kiedy urząd stwierdzi, że złożona przez podatnika deklaracja zawiera błędy rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki. Takiej korekty przez urząd dokonuje się jednak tylko wtedy, kiedy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego nie przekracza kwoty tysiąca złotych.

Niezwykle istotne jest to, że podatnik, który otrzymał od danego organu informacje o dokonaniu korekty ma jeszcze czternaście dni od otrzymania informacji na zgłoszenie sprzeciwu do tegoż organu. Każdy podatnik, który dokonuje korekty powinien pisemnie uzasadnić przyczynę korekty, a także powinien wskazać faktury, zdarzenia oraz transakcje, które przyczyniły się do zmian w tej deklaracji VAT.

Podatnicy najczęściej dokonują korekty drobnych błędów formalnych. Takie błędy najłatwiej jest poprawić, a do tego nie wywołują one żadnych negatywnych konsekwencji. Najpoważniejsze są natomiast te błędy rachunkowe, które przekraczają kwotę tysiąca złotych.