Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe jest jednym z dwóch rodzajów zwolnień w podatku VAT.

Jest ono związane z wysokością osiąganego przychodu. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jednak są usługi które to uniemożliwiają np. prawnicze czy jubilerskie.

Do końca roku 2013 limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia wynosił 150000 zł i dotyczył całości sprzedaży opodatkowanej, ale kwota ta nie obejmowała wartości podatku.
Dla tych, którzy zakładali działalność w trakcie roku limit był obliczany proporcjonalnie.
Obecnie kwota jest taka sama, ale zmianie uległo wiele zasad dotyczących drobnych przedsiębiorców.

Zgodnie z nowymi przepisami to sprzedaż, a nie jak dotąd podatnik jest zwolniona z vat.
Do wartości sprzedaży nie jest wliczana kwota podatku.
Od początku bieżącego roku do wartości sprzedaży nie są też brane pod uwagę między innymi:
– usługi ubezpieczeniowe
– transakcje związane z nieruchomościami
– sprzedaże wysyłkowe i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Podatnik ma oczywiście możliwość rezygnacji ze zwolnienia. W tym celu należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia.
Osoba, która chce zrezygnować ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów lub rodzaj prowadzonej działalności musi obowiązkowo złożyć zgłoszenie rejestracyjne w formie formularza VAT-R.
Opłata od zgłoszenia wynosi 170 zł.

Do zwolnienia można też zawsze powrócić nie wcześniej jednak niż po upływie roku od końca roku, w którym utraciło się zwolnienie lub z niego zrezygnowało. Dotyczy to również osób, które zakończyły działalność gospodarczą, a potem na nowo ją rozpoczęły.

Od roku 2014 zmieniło się także brzmienie artykułu ustawy, dotyczącego podatników, w przypadku których nie stosuje się zwolnień.
Należą do nich osoby dokonujące dostaw :
– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych
– wyrobów z metali szlachetnych
– terenów budowlanych
– nowych środków transportu

Zwolnienie nie ma także zastosowania wobec osób :
– świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem tych dotyczących uprawy roślin i hodowli zwierząt, a także modernizacji gospodarstwa rolnego
– nieposiadających siedziby działalności na terytorium kraju
– wykonujących usługi prawnicze i jubilerskie

Należy pamiętać, że ustawodawca w całości określił przepisy na nowo, które istotnie różnią się od stanu prawnego mającego zastosowanie do końca ubiegłego roku.