Wniosek ceidg-1

CEIDG to spis przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi oraz działają na terenie Polski. Każdy przedsiębiorca figuruje w CEIDG, dlatego musi on zadbać o to, aby wszystkie dane zawarte w bazie były poprawne.

CEIDG znane jest wszystkim od 2011 roku, ponieważ zastąpiła ona funkcjonującą dotychczas Ewidencję Działalności Gospodarczej. Ten spis jest dużym ułatwieniem dla wszystkich osób rozpoczynających przygodę z biznesem, ponieważ on znacznie upraszcza rejestrację działalności.

Wypełnienie wniosku CEIDG-1 jest niezwykle łatwe, a niezwykle korzystne jest to, że można to zrobić na przykład bezpłatnie przez Internet.

Na stronie Ministerstwa Gospodarki znajduje się elektroniczny formularz ( http://www.mg.gov.pl/files/upload/13280/CEIDG-1_wersja_1.04_za%C5%82acznikami.pdf ), który daje możliwość złożenia wniosku po raz pierwszy, a także daje możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian w czasie dalszej działalności. Ten system CEIDG-1 zawiera też wyszukiwarkę kodów PKD, a to znacznie ułatwia określenie obszaru działalności osobom, które po raz pierwszy rejestrują się w Ewidencji.

Do systemu CEIDG-1 trzeba wpisać przede wszystkim nazwę firmy przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, informacje o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy i adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza, informacje o polskim obywatelstwie przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej czy też informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Dużą zaletą tego typu wpisu jest to, że jest on całkowicie bezpłatny, co jest korzystne dla niemalże każdego przedsiębiorcy. Taki wniosek jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zgłoszeniem bądź zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników, a także jest on zgłoszeniem identyfikacyjnym bądź aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego.

Wniosek papierowy CEIDG-1 składa się z części głównej oraz sześciu części dodatkowych, natomiast wniosek elektroniczny nie jest podzielony na odrębne części. Poszczególne części wypełnia się tylko wtedy, kiedy dotyczą one danego przedsiębiorcy. Papierowy wniosek CEIDG-1 należy złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta, Gminy albo Dzielnicy.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na złożenie wniosku on-line składają wówczas elektroniczny podpis weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisem osobistym albo zaufanym ePUAP.