Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych są podatkami bezpośrednimi, co oznacza, że obciążają bezpośrednio podatnika.

Osoby prawne i osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego PIT i CIT są zobowiązane do odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Kwoty będące zaliczkami można wpłacać co miesiąc lub co kwartał. Możliwe jest także wpłacanie tak zwanych zaliczek uproszczonych.

Wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc jest podstawową formą ich opłacania. Osoby prawne, które zobowiązane są do odprowadzania podatku CIT w gruncie rzeczy powinny opłacać miesięczne zaliczki o wysokości różnicy między podatkiem, który jest należny od dochodu, który został osiągnięty od początku roku podatkowego a sumą zaliczek, jakie są należne za ubiegłe miesiące. Stawka, jaka obowiązuje w tym przypadku to 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli chodzi o podatników PIT to również wpłacają oni zaliczki miesięczne od wspomnianej wyżej różnicy. Tym, co różni ich od podatników CIT jest to, że zaliczki wpłacają oni od miesiąca, kiedy ich dochody z działalności gospodarczej przekraczają kwotę, która sprawia, że następuje obowiązek zapłaty tego podatku. Obowiązek płacenia miesięcznych zaliczek nie powstanie, jeśli nie zostanie przekroczona ta kwota. Stawki jakie się stosuje w tym przypadku to 18% i 32%.

Jeśli chodzi o zaliczki płacone kwartalnie, to mogą je płacić mali podatnicy oraz ci, którzy rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czym są z kolei zaliczki uproszczone? Mogą je płacić podatnicy PIT i CIT, którzy są opodatkowani podatkiem liniowym lub też według skali podatkowej. Są one płacone co miesiąc, nie ma możliwości płacenia co kwartał. Opłaca się je w takich samych terminach co pozostałe zaliczki.

W momencie, kiedy podatnik decyduje
się po raz pierwszy na zaliczki uproszczone, musi zawiadomić o tym pisemnie naczelnika urzędu skarbowego.
Podatnicy podatku dochodowego CIT wpłacają zaliczki jako 1/12 podatku, jaki jest należny i wykazany w zeznaniu podatkowym, jakie było składane w poprzednim roku.
Podatnicy PIT opłacają uproszczoną zaliczkę jako 1/12 kwoty, którą wylicza się stosując skalę podatkową od dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej, który został wykazany w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni lub też za rok poprzedzający obecny o 2 lata.

Wszelkie informacje dotyczące płacenia podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych, ujęte są w przepisach ustaw.