Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to specjalny typ faktury. Wystawia ją podatnik, którego postawą do opodatkowania jest właśnie marża a nie całość netto transakcji.

Marżą nazywamy różnicę między całą kwotą, jaką jest zobowiązany zapłacić nabywca a sumą nabycia, która jest pomniejszona o podatek.

Podsumowując, podatek jest przez sprzedawcę odprowadzany tylko od marży, jaką sobie naliczył w momencie dalszej odsprzedaży towaru. Nie może on odliczyć podatku VAT z faktur, które wykazują kupno odsprzedawanego towaru. W ustawie o podatku od towarów i usług wskazano, że są to podmioty, które świadczą usługi turystyczne, a także ci, którzy dokonują dostaw towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki oraz antyków. Ten typ faktury stosuje się też często przy prowadzeniu komisów samochodowych.

Faktura taka w swojej treści zawiera oznaczenie „faktura VAT marża” a poza tym: nazwę (imię i nazwisko) nabywcy oraz sprzedawcy, ich NIP oraz adresy, datę sprzedaży a także datę wystawienia i numer faktury, nazwę sprzedawanego towaru czy też usługi oraz oczywiście należną kwotę razem z należnym podatkiem. Taka faktura powinna też zawierać odpowiednią frazę, która wskazuje na dokonywaną czynność. W przypadku turystyki będzie to fraza „procedura marży dla biur podróży”, dla dostawy używanych towarów – „procedura marży – towary używane”. Jeśli dotyczy dostawy dzieł sztuki, powinno znaleźć się w niej określenie „procedura marży – dzieła sztuki” a w przypadku antyków i przedmiotów kolekcjonerskich – „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Faktura VAT marża ma więc ściśle określoną treść. Nie wykazuje się w niej jednostkowej ceny netto za towar czy usługę, stawki podatku, a także takich danych jak wartość sprzedaży netto towarów czy usług czy też sumy podatku od kwoty wartości sprzedaży netto podzielonej na kwoty, które dotyczą poszczególnych stawek podatku. Ten typ faktury jest ekwiwalentny z rachunkiem jaki wystawia przedsiębiorca, który nie jest VAT-owcem lub też z umową kupna-sprzedaży.

Jakie są zalety korzystania z tego typu faktur? Przede wszystkim jest to niższa kwota podatku, ponieważ, jak wskazano już wcześniej, jest ona naliczana nie od całej kwoty sprzedaży ale tylko od marży. Jako, że przepisy nie obligują nikogo do korzystania tylko z tego typu faktur, panuje pełna dowolność. Przedsiębiorca prowadzący na przykład komis samochodowy może wystawić standardową fakturę a może też posłużyć się korzystniejszą fakturą VAT marża. Takiej faktury nie księguje się jednak w ewidencji zakupów VAT.