Jak odpowiednio opisać fakturę

Faktury VAT są jednymi z najczęściej używanych dokumentów. Można wypisywać je ręcznie (na formularzach zakupionych w sklepach akcydensowych) lub uzupełniać na komputerze (w edytorze tekstów lub specjalnym programie do faktur) a następnie drukować.

Każda faktura powinna być wypisana z najwyższą starannością i bez błędów. Należy m.in.: bezwzględnie zachować kolejność numeracji, prawidłowo uzupełnić miejsce i data wystawienia faktury (miejscem wystawienia faktury zawsze powinna być miejscowość, w której firma ma siedzibę), opisy towarów lub usług powinny być precyzyjne i czytelne, a cyfry dotyczące ilości, cen i wartości – precyzyjnie obliczone.

Przed zaksięgowaniem każda faktura powinna być dodatkowo opisana. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 ze zm.) – dowody księgowe muszą być: rzetelna (czyli zgodne z dokumentowaną operacją gospodarczą), kompletne i wolne od błędów.

Opisywanie faktur jest związane z koniecznością ich kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Dobry słowny opis dowodu księgowego to taki, który jednoznacznie wskazuje prawidłową kwalifikację faktury, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości co do ujęcia danego dokumentu w księgach rachunkowych.

Jeżeli np. kupujemy papier ksero, długopisy i spinacze – fakturę kosztową możemy opisać następująco: „zakup materiałów biurowych na potrzeby firmy”. W sytuacji, gdy nasza firma posiada więcej biur – najlepiej precyzyjnie określić którego z nich dotyczą zakupy.

Sukces w biznesie można osiągnąć dzięki rzetelności i systematyczności.

F4you.pl(http://f4you.pl/) to internetowa platforma do zarządzania fakturami VAT, która pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu dowodami księgowymi. Każdy przedsiębiorca powinien posługiwać się najbardziej efektywnymi narzędziami do obrotu dokumentów księgowych w swojej firmie. Flow4You to najlepsze rozwiązanie dla wymagających.