Zysk operacyjny

Czym jest zysk operacyjny inaczej zwany wynikiem operacyjnym? Najprościej rzecz ujmując odzwierciedla on seryjny rezultat z działalności zasadniczej przedsiębiorstwa.

Zysk operacyjny nazywany jest potocznie EBIT, czyli z angielskiego Earnings Before deducting Interest and Taxes. Oznacza to dochód przed odliczeniem odsetek i podatków. Osiąga się go, wykorzystując tak kapitał własny, jak i kapitał zewnętrzny czyli na przykład kredyty, pożyczki albo obligacje przed rozliczeniem podatku dochodowego i kosztów oraz przychodów finansowych. Nie mają na niego wpływu inne przychody niż te, które pochodzą z podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Podstawowa działalność to na przykład sprzedaż nieruchomości, urządzeń produkcyjnych, udziałów czy akcji w innych przedsiębiorstwach a także odsetki czyli przychody finansowe. Nie mają też na niego wpływu koszty, jeśli nie wiążą się z podstawową działalnością. Reasumując – nie wpływają na zysk finansowy koszty, które powoduje niepowtarzalne zdarzenie albo transakcja a także koszty finansowe.

Najprościej jest przedstawić definicję zysku operacyjnego równaniem. Jest on wynikiem działania: przychody z działalności podstawowej odjąć koszty z działalności podstawowej, bez uwzględniania podatku i kosztów finansowych. Jak już wspomniano, przy jego obliczaniu nie bierze się pod uwagę zysków i strat nadzwyczajnych, co jest uzasadnione tym, że nie są one rezultatem aktualnej działalności przedsiębiorstwa. Podsumowując, EBIT jest to rezultat działalności przedsiębiorstwa, który pokazuje czysty zysk, jaki wypracowała firma z jej działalności operacyjnej. Nie uwzględnia on sposobów finansowania przedsiębiorstwa.

EBIT nie jest jednak pojęciem polskim, dlatego należałoby się zastanowić czy jest przez nas używane poprawnie i czy uwzględnia pierwotny sens tego pojęcia. Po co został stworzony EBIT? Zdecydowanie po to, aby ułatwić znalezienie odpowiedzi, jakie są realne możliwości firmy, jaka jest jej rentowność i czy będzie się ona powtarzała. Zysk operacyjny jest jednym ze wskaźników, które pomagają lepiej poznać efekty działalności przedsiębiorstwa. Stworzono go z zamiarem uzyskania wskaźnika i miernika, który będzie zapewniał, czy rezultat działalności operacyjnej przedsiębiorstwa nie będzie zależny od struktury finansowej jego majątku.

Mówiąc wprost – zysk operacyjny umożliwia poznanie efektywności finansowej majątku, który posiada przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę to, że wskaźnik ten nie uwzględnia wpływu podejmowanych decyzji o źródłach finansowania działalności firmy, jest on bardzo przydatny. Łatwo więc dojść do sedna – niski EBIT oznacza, że przedsiębiorstwo ma mały zysk a to nie wróży dobrze. Analogicznie – wysoki EBIT to duży zysk przedsiębiorstwa, oznaczający, że firma dobrze radzi sobie na rynku.

EBIT pozwala więc w łatwy sposób sprawdzić, jak radzi sobie przedsiębiorstwo na rynku i jakie są jego szanse na przetrwanie. Niski EBIT oznacza, że firma najprawdopodobniej będzie miała trudności z wywiązaniem się ze zobowiązań.