Outsourcing – wady i zalety

Outsourcing to słowo pochodzące z języka angielskiego. Powstało z połączenia słów – outside, czyli zewnętrzny, resource, czyli zasób oraz using, czyli używanie. Outsourcing polega więc na tym, by wydzielić ze struktury organizacyjnej firmy niektóre funkcje, które są przez nią realizowane bezpośrednio i przekazać je do wykonywania innym podmiotom.

Dzięki takim działaniom firma może skupić się na podstawowych celach swojej działalności. Najczęściej zleca się firmom zewnętrznym prowadzenie księgowości oraz kadr, administrowanie systemami informatycznymi, szkolenia pracowników czy też transport.

Do niewątpliwych zalet outsourcingu należy przede wszystkim obniżenie kosztów oraz zyskanie większej ilości czasu na realizowanie rzeczywistych celów przedsiębiorstwa. Otrzymujemy także dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, których zatrudnienie w naszej firmie wiązałoby się ze znacznymi kosztami. Powierzenie wykonania niektórych zadań innemu podmiotowi to także pewność, że zadania zostaną wykonane na najwyższym poziomie i w terminie. Nie są one bowiem zależne od zdarzeń losowych, takich jak choroba pracownika, urlop lub też ciąża.

Umowę zawieramy z całą zewnętrzną firmą a nie z jednym jej pracownikiem, dlatego też, jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności, zadania przechodzą do kolejnej osoby tak, abyśmy my otrzymali gotowe rozwiązanie na czas. Mimo tych oczywistych zalet, outsourcing posiada także wady. Przede wszystkim jako wadę postrzegany jest fakt, że za daleko idąca chęć obniżenia kosztów, może się okazać zgubna i doprowadzić do działania na granicy opłacalności. Będzie to oddziaływało na jakość świadczonych przez przedsiębiorstwo usług.

Również jako wada wymieniany jest dostęp pracowników firmy zewnętrznej do poufnych informacji. Jeśli zaś zbyt często będzie następowała zmiana firm zewnętrznych, czy to ze względu na jakość ich usług czy też innego rodzaju problemy, narazimy się na większe koszty i zamiast oszczędzać, będziemy tracić. Dodatkowo wpłynie to na jakość naszych usług i terminowość wykonania. W momencie, kiedy firma decydująca się na outsourcing jest dużym przedsiębiorstwem zatrudniającym sporo ludzi, przeniesienie pewnej struktury na zewnątrz zawsze będzie wiązało się ze zwolnieniami. To z kolei negatywnie wpłynie na wizerunek firmy.

Wadą outsourcingu jest także niewątpliwie niewystarczająca znajomość przedsiębiorstwa przez firmę zewnętrzną, co może się odbić na jakości usług. W outsourcingu przedsiębiorca zlecający nie ma także bezpośredniej możliwości kontrolowania postępu i jakości wykonywanych usług. To z kolei może wiązać się z koniecznością dokonywania korekt. Wpływa to niekorzystnie na terminowość wykonania zlecenia. Jeżeli zależy nam na zniwelowaniu tych wszystkich wad, potraktujmy z należytą starannością wybór firmy zewnętrznej, której zlecimy zadania oraz podpiszmy odpowiednią umowę.

Jak widać wady i zalety outsourcingu równoważą się. Niewątpliwie jednak ta forma prowadzenia działalności dynamicznie się rozwija i staje się popularna wśród przedsiębiorców, bez względu na profil działalności ich firmy.