Drugi próg podatkowy

Obecnie wszystkich obowiązują dwa progi podatkowe. Pierwszy próg wynosi osiemnaście procent, natomiast drugi próg jest na poziomie trzydziestu dwóch procent. Obejmuje on osoby, które mają roczny dochód przekraczający kwotę 81528 złotych.

Ta skala obowiązująca w drugim poziomie podatkowym jest już wszystkim znana od 2009 roku. Warto pamiętać o tym, że pierwszy dochód, czyli te ponad osiemdziesiąt pięć tysięcy będzie można jeszcze rozliczać zgodnie z osiemnasto-procentową stawką, natomiast dopiero pozostała część będzie podlegała trzydziesto-dwu procentowemu progowi podatkowemu.

Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w oparciu o te progi finansowe obowiązuje tylko w wyłącznie w przypadku podatników, którzy nie korzystają jeszcze z podatku liniowego oraz ryczałtu, a także nie uwzględniają w swojej deklaracji jakiś innych przedmiotów zryczałtowanych. Należy ściśle trzymać się limitu dochodów, ponieważ przekroczenie tego limitu nawet o sto złotych w ciągu roku skutkuje tym, że trzeba będzie wpłacić do Urzędu Skarbowego tę nadwyżkę, a to z pewnością nie jest dla nikogo korzystne.

Nie można sobie dobrowolnie przejść na pierwszy bądź drugi próg, ponieważ to uzależnione jest od wysokości dochodów, jakie otrzymuje się miesięcznie. Wiele osób nie do końca wie, w jaki sposób obliczyć to czy obowiązuje ich już drugi próg podatkowy czy jeszcze pierwszy. Z tego względu zazwyczaj zgłaszają się do doradców, którzy podpowiadają im, co mają zrobić w takie sytuacji. Dzięki temu z pewnością unikną oni jakichkolwiek błędów i cała ich księgowa dokumentacja będzie prawidłowo wyliczona. Jeśli ktoś ma wątpliwości odnośnie progów podatkowych, to zawsze może zapytać o opinię prawnika, ponieważ on jest na bieżąco ze wszystkimi formalnościami dotyczącymi progów podatkowych.

Zarówno pierwszy, jak też drugi próg podatkowy obowiązuje wszystkie osoby, które pracują i wykazują pełne dochody. Drugi próg podatkowy jest o czternaście procent wyższy od pierwszego, dlatego ludzie często pilnują się, aby nie przekroczyć tego progu, ponieważ to już wiązałoby się z płaceniem wyższych podatków. Pobieranie zaliczek obowiązujących w drugim progu podatkowym, czyli trzydzieści dwa procent wiąże się z mniejszą kwotą wypłacaną pracownikowi na rękę, ponieważ pracodawca nie ponosi już tych kosztów. Ten podatek należy do pracownika, dlatego on sam odprowadza te wyższe kwoty. Drugi próg podatkowy dla niektórych jest niezbyt korzystny, jednak prawa nie da się ominąć i trzeba go przestrzegać. Dobrze jest zlecić rozliczanie fachowcom, którzy będą pilnowali tego aby kwoty należnego podatku zgadzały się z tym, jaki próg kogo obowiązuje.