Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa dotyczy rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jest to jedna z ulg budowlanych, jednakże nie każdy może z niej skorzystać. Prawo do skorzystania z tej ulgi mają wyłącznie ci którzy spłacają kredyt zaciągnięty na budowę lub zakup domu i mieszkania, jednak warunkiem jest to, iż musiał on być przyznany przed 2007 rokiem.

Nawet jeżeli ktoś taki kredyt refinansował, również ma prawo skorzystania z tej właśnie ulgi. Co podlega odliczeniu? Podatnik ma prawo do odliczania odsetek które są naliczane do tego właśnie kredytu. Gdy kredyt jest refinansowany, wówczas odlicza się odsetki właśnie od tego refinansowanego kredytu.

Należy także pamiętać iż poza tym, że kredyt musiał być przyznany przed 1 stycznia 2007 roku, to jeszcze maksymalny okres odliczania kończy się w roku 2027, 31 grudnia. Jeżeli ktoś ma koniec kredytu wcześniej, wtedy odliczanie odsetek następuje tylko do momentu spłaty, wynikającego z umowy. Jeżeli kredyt jest refinansowany, do okresu odliczania odsetek przyjmuje się termin kredytu pierwotnego, bez względu na okres na jaki został kredyt refinansowany.

Ważne jest to, iż odliczać można jedynie odsetki zapłacone a nie wynikające z umowy. Jeżeli z jakichś powodów rata nie została zapłacona, wówczas odsetki do niej nie podlegają rozliczeniu. Za okres 2002 do 2006 roku odsetki można było rozliczać w latach 2008 i 2009. Następnie rozlicza się bieżące lata, nie zapominając o obowiązujących limitach. Jednakże nie odlicza się odsetek od całości kredytu jeżeli ktoś zdecydował się na zakup większego mieszkania.

Odliczeniu w tej uldze podlegają odsetki od części kredytu liczonej w następujący sposób: kwota od której można odliczyć odsetki to iloczyn powierzchni 70 metrów kwadratowych mieszkania oraz tak zwanego wskaźnika przeliczeniowego, ustalanego do celów obliczania premii gwarancyjnej. Ten wskaźnik przyjmuje się jako dane z trzeciego kwartału roku, który poprzedza rok, w którym inwestycja została zakończona. Dlatego też to właśnie to, w którym roku inwestycja została zakończona ma istotne znaczenie.

Nie można także zapominać, iż aby można było skorzystać z ulgi odsetkowej, kredyt powinien być zaciągnięty w odpowiedniej instytucji. Różnego rodzaju pożyczki prywatne czy też te które udzielane są na przykład na usuwanie skutków powodzi niestety nie mogą być podstawą do skorzystania z niej.

Ponadto jeżeli ktoś wcześniej korzystał z innych ulg budowlanych, jak na przykład te które można było wykorzystać przy budowie budynku mieszkalnego lub zakupie gruntu pod jego budowę, niestety traci prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej.