Procent składany

Zastosowanie procentu składanego powoduje, że wartość włożonego (zainwestowanego) kapitału wzrasta w szybszym tempie w przeciwieństwie do procentu prostego, gdzie procedura wzrostu kapitału przebiega znacznie wolniej.

Albert Einstein określił proces składany jako „największe matematyczne odkrycie w historii“.

Pojęcie procentu składanego wiąże się przede wszystkim z oprocentowaniem danego kapitału.
W istocie jest to dochód finansowy z danego okresu, doliczany do kolejnego okresu odsetkowego.

W przypadku ulokowania w banku depozytu pieniężnego deponent, czyli osoba która powierzyła bankowi określoną wartość majątkową, otrzymuje odsetki, które po umownym okresie oprocentowania doliczane zostają do kapitału początkowego.

Ważną rzeczą którą trzeba wiedzieć to ta, że jeżeli klient podejmie środki przed terminem okresu wypłacenia lokaty to powoduje to z reguły utratę części, bądź też całej sumy nagromadzonych odsetek.

Jakie zalety wiążą się z zastosowaniem procentu składanego?

Otóż najważniejsze i najistotniejsze jest to, że suma kapitału, która dzięki odsetkom już została powiększona, będzie w całości wliczana do kolejnego okresu oprocentowania.

Mamy tutaj do czynienia z tak zwaną kapitalizacją odsetek, która w automatyczny sposób pomnaża nasz zysk.
W matematyce finansowej sposób zastosowania procentu składanego jest bardzo skuteczny i stosowany po to, aby kapitał początkowy był systematycznie i nieprzerwanie powiększany. Mówiąc prościej, głównym celem jest prowadzenie do stałej ekspansji wartości majątkowych, powierzonych np. instytucji bankowej tak, aby zysk z „wyprodukowanych“ odsetek był również wliczany w wartość całego wkładu kapitałowego.
Odsetki nie muszą być kapitalizowane raz w roku. Proces ten może być przeprowadzany np. raz w miesiącu, co kwartał, czy nawet codziennie.

Jeżeli narosłe odsetki są nieustannie kapitalizowane, to używa się tutaj terminu kapitalizacji ciągłej.
Jedną z bardzo ważnych spraw jest wyliczenie tzw. stopy procentowej na daną sumę przeznaczoną do kapitalizacji. Stopa procentowa to nic innego jak forma wynagrodzenia, które przysługuje właścicielowi kapitału za to, że powierzył go danemu podmiotowi na czas określony. Wielkość ta mierzona jest najczęściej w ujęciu rocznym.

Jeżeli chodzi o wysokość stopy procentowej narzuconej na oprocentowaną sumę, to zostaje ona wyliczana indywidualnie w danej instytucji finansowej.

Aby pokazać jak wielką zaletą jest zastosowanie procentu składowego to może pomóc tutaj krótka charakterystyka i zasada funkcjonowania procentu prostego. Działanie tego mechanizmu polega przede wszystkim na tym, że odsetki, czyli dochód jaki został wygenerowany przez włożony kapitał, nie procentuje i nie jest wliczany do następnego okresu rozliczeniowego.
Dzieje się to dlatego, że dochód wyznaczany jest proporcjonalnie do długości okresu oprocentowania i dlatego nie podlega kapitalizacji. Skutkiem tego jest brak uwzględnienia go w następnym okresie rozliczeniowym.
Użycie procesu procentu składanego jest najbardziej efektywne wtedy, kiedy kapitał zostaje ulokowany na bardzo długi czas i w trakcie jego „pracy“ nie wypłacamy wypracowanych przez niego odsetek.

Można również śmiało stwierdzić, że dzięki zastosowaniu taktyki procentu składanego osoba, która zainwestowała swoje dobra materialne, staje się bogatym bezrobotnym ponieważ bez jakiejkolwiek ingerencji, czy to umysłowej czy fizycznej, suma przychodów zostaje regularnie i samoistnie powiększana.