Karta podatkowa

Karta podatkowa to sposób opodatkowania, który mogą wybrać osoby prowadzącą działalność gospodarczą szczegółowo określoną w ustawie. Wybór takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością uiszczenia co miesiąc takiej samej kwoty na rzecz fiskusa.

Warto pamiętać, że jest to konieczne nawet jeśli w danym miesiącu działalność nie przyniesie żadnych dochodów.

Ten sposób opodatkowania dotyczy głównie działalności usługowej prowadzonej w zakresie handlu detalicznego, a także działalności gastronomicznej, transportowej, edukacyjnej i rozrywkowej. Kardę podatkową mogą wybrać także osoby wykonujące tak zwane wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia oraz weterynarii.

Oprócz prowadzenia tego typu działalności podatnicy, którzy chcą rozliczać się z fiskusem na podstawie karty podatkowej powinni spełnić również kilka innych warunków. Podstawą jest złożenie wniosku PIT-16 o zastosowanie tego typu formy opodatkowania. Do koniecznych warunków należy także nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności. Małżonek osoby, która chce się rozliczać w oparciu o kartę podatkową, nie może prowadzić działalności, która obejmuje ten sam zakres. Nie należy również korzystać z usług osób, które są zatrudnione na podstawie umów innych niż umowa o pracę, a także z usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa. Wyjątkiem są usługi specjalistyczne.

W ramach karty podatkowej podatek należy płacić do 7 dnia każdego miesiąca. Opłata wnoszona jest za miesiąc poprzedni. Zaletą tej formy rozliczania się jest fakt, że nie wymaga ona prowadzenia rozbudowanej księgowości, między innymi posiadania ksiąg rachunkowych. Jest to z pewnością ułatwienie oraz źródło oszczędności dla niektórych przedsiębiorców. Stawki podatku określane są kwotowo, a ich wysokość jest ustalana indywidualnie przez urząd skarbowy. Urzędnicy biorą pod uwagę trzy kryteria: rodzaj działalności, liczbę pracowników oraz liczbę mieszkańców w miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność. Postawę do obliczenia kwoty stanowi obwieszczenie ministra finansów, które ogłaszane jest każdego roku. Podatek płacony w formie karty podatkowej można obniżyć o kwotę wpłacaną na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nie została odjęta od podatku dochodowego.

Karta podatkowa to forma rozliczania podatku najbardziej korzystna w przypadku przedsiębiorców, prowadzących działalność o niedużych rozmiarach, która jest jednak bardzo dochodowa. Kolejnym plusem takiej metody jest brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ksiąg przychodów i rozchodów oraz składania zeznań podatkowych. Wielu przedsiębiorcom odpowiada również fakt, że dzięki karcie podatkowej można dosyć dokładnie określić wysokość podatku w danym roku. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że przy takiej formie opodatkowania trzeba zrezygnować z korzyści, które mogą wynikać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz rozliczenia na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warto także pamiętać o tym, że przedsiębiorcy na karcie podatkowej są zobowiązani do informowania naczelnika urzędu skarbowego w przypadku wystąpienia zmian, które mogą wpływać na możliwość korzystania z tej formy rozliczenia lub na wysokość kwoty podatku. Naruszenie tego obowiązku może wiązać się z koniecznością poniesienia dotkliwej kary. Ważną cechą karty podatkowej jest również fakt, że można z niej zrezygnować także w czasie trwania roku podatkowego. Zrzeczenia się tej formy można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o jej zastosowaniu lub decyzji zmieniającej wysokość kwoty podatku. Po zrezygnowaniu z karty podatkowej należy wybrać opodatkowanie ryczałtem. Trzeba też pamiętać, że w takim przypadku trzeba zacząć prowadzenie odpowiednich ksiąg podatkowych.

Przed zdecydowaniem się na kartę podatkową warto dobrze przemyśleć swoją decyzję. Dla wielu przedsiębiorców kuszący wydaje się brak księgowości i stosunkowo przewidywalna kwota podatku. Jednocześnie jednak w przypadku niektórych firm taka forma rozliczenia może okazać się mało korzystna i narazić je na straty finansowe.