Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Decydując się na formę opodatkowania własnej działalności gospodarczej warto jest dowiedzieć się wcześniej, z których ulg będzie możliwe skorzystanie. Każda forma opodatkowania to inne zasady dotyczące ulg podatkowych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Najwięcej możliwości mają przedsiębiorcy posiadający firmę opodatkowaną według skali podatkowej. Przysługują im wszystkie ulgi, jakie obowiązują podatników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie o dzieło lub umowie zlecenie. Rodzice mogą zatem skorzystać z ulgi na dziecko (ulgi prorodzinnej), dzięki której odliczą od podatku 1112,04 zł za jedno dziecko. Za trzecie i czwarte dziecko stawki są wyższe, rodziny wielodzietne mogą więc zyskać nawet kilka tysięcy złotych.

Od dochodu możliwe jest natomiast odliczenie przekazanych w trakcie roku darowizn na cele pożytku publicznego lub cele kościelne. Honorowi krwiodawcy mogą skorzystać z odliczenia z tytułu oddanej krwi, a osoby niepełnosprawne mają możliwość odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne. Możliwe jest również odliczenie wydatków na internet, chociaż jedynie dwa lata z rzędu.

Pracujący za granicą w niektórych sytuacjach mogą wykorzystać ulgę abolicyjną. Możliwe jest także rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, mogą skorzystać z ulgi na nowe technologie, która nie przysługuje pracownikom. W ramach tej ulgi mogą odliczyć wydatki na przykład na nowe oprogramowanie. Pełny spis ulg oraz szczegóły dotyczące ich zasad znajdziecie na stronie www.rozliczeniepit.pl

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Podatek liniowy może być korzystny dla przedsiębiorców z wysokim dochodem, jednak należy wiedzieć, że przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości skorzystania z rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko ani z większości ulg. Przy podatku liniowym obowiązuje jedynie ulga abolicyjna.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Ryczałt ewidencjonowany nie wyklucza możliwości skorzystania z ulg odliczanych od dochodu, takich jak ulga na internet, ulga za darowizny, ulga rehabilitacyjna. Obowiązuje także ulga abolicyjna. Nie jest jednak możliwe skorzystanie z ulgi na dziecko, która jest ulgą odliczaną od podatku. Ryczałtowcy nie skorzystają także z rozliczenia zeznania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Opodatkowanie kartą podatkową

Przy karcie podatkowej nie są możliwe żadne ulgi podatkowe, a jedynie odliczenie składek zdrowotnych.