Synergy Park – atrakcyjna lokalizacja

Śląsk to region, w którym powstaje coraz więcej ciekawych inwestycji od budynków mieszkalnych, po przedsięwzięcia komercyjne. Jedną z bardziej interesujących inwestycji tego typu jest Synergy Park, czyli park biznesowo-przemysłowy położony na terenie gminy Gierałtowice w bliskim sąsiedztwie Gliwic.

Atrakcyjna oferta dla inwestorów

Synergy Park stanowi bez wątpienia jeden z bardziej atrakcyjnych obszarów, na których można zakupić działki inwestycyjne. Jest to teren przeznaczony pod różnego rodzaju nieruchomości komercyjne. Z punktu widzenia inwestorów, zainteresowanych zakupem tego typu terenu, zaletą jest na pewno bardzo dobra lokalizacja, ponieważ Synergy Park jest położony w niedużej odległości od węzła autostrad A1 i A4 Gliwice – Sośnica.

Jakie korzyścią są związane z inwestowaniem w Synergy Park? Na pewno, z punktu widzenia przedsiębiorców, duże znaczenie ma bardzo dobra komunikacja. Jednocześnie w tej okolicy powstaje wiele innych ciekawych inwestycji, tworzonych przez firmy handlowo-usługowe, produkcyjne i logistyczne. Synergy Park to także szansa na szybką i łatwą inwestycję. Oferowane tereny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mają dostęp do wszystkich niezbędnych mediów oraz dróg posiadających odpowiednie parametry.

Korzystna lokalizacja oraz dobre przygotowanie całej inwestycji sprawia, że jest ona stosunkowo atrakcyjną propozycją dla przedsiębiorców zainteresowanych nieruchomościami komercyjnymi na terenie Śląska. Bez wątpienia warto zapoznać się z możliwościami, które wynikają ze skorzystania z tej oferty.

Szansa na rozwój regionu

Synergy Park to inwestycja, która powstaje przy aktywnym zaangażowaniu władz gminy Gierałtowice. Władze gminy zainteresowane przyciągnięciem jak największej ilości firm zdecydowały się na budowę drogi komunikacyjnej, która łączy teren parku z węzłem Gliwice-Sośnica.

Rozwój tej inwestycji komercyjnej stanowi sporą szansę dla gminy Gierałtowice, ponieważ bez wątpienia przełoży się na powstanie wielu nowych miejsc pracy. Dlatego nie można się dziwić sporemu zaangażowaniu lokalnych władz w rozwój tego przedsięwzięcia oraz ich bliskiej współpracy z spółką KPE Metropolis odpowiedzialną za cały projekt.

Atrakcyjne inwestycje na Śląsku

Rozwój Synergy Park to część ogólnej tendencji, polegającej na coraz większym zainteresowaniu, które budzą działki inwestycyjne na Śląsku. W regionie powstaje dużo inwestycji mieszkalnych, ale także nieruchomości komercyjne, magazyny, centra handlowe, czy powierzchnie biurowe. Zainteresowaniem cieszy się między innymi możliwość rewitalizacji i wykorzystania terenów poprzemysłowych.

Coraz większa ilość inwestycji w regionie Aglomeracji Górnośląskiej stanowi bez wątpienia bardzo dużą szansę na dalszy rozwój tego regionu. Wykorzystanie tych terenów jest korzystne z punktu widzenia inwestorów, ale także władz lokalnych, ale także mieszkańców Śląska, dlatego powstawanie takich inwestycji jak Synergy Park można na pewno uznać za bardzo pozytywne zjawisko i ważny element rozwoju regionu.

Autor artykułu:

Tekst powstał we współpracy z firmą GTB Metropolis sp. z o.o.