Wypis z KRS

Wypis z KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego wymagany jest przy procedurach sądowych. KRS stanowi ogólnokrajową bazę danych, zawiera rejestr na temat przedsiębiorców, fundacji czy organizacji społecznych. Rejestr ten jest jawny, w związku z tym każdy zainteresowany może mieć w niego wgląd.

Każdy może również otrzymać wypis lub zaświadczenie dotyczące informacji w nim zawartych. Uzyskanie takiego wypisu nie jest skomplikowane, jednak wymaga zastosowania się do określonych procedur.

By otrzymać wypis z KRS należy zgłosić się do Sądu Rejonowego mieszczącego Oddział Centralnej Informacji KRS.

Potrzebny będzie numer, pod którym interesujący nas podmiot znajduje się w rejestrze Sądu. Uzyskanie numeru KRS nie jest trudne, należy odnaleźć dany podmiot na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – znajduje się tam baza online, gdzie bez problemu możemy odnaleźć numer. Będzie on potrzebny podczas wypełniania wniosku.

Możemy wnioskować o odpis aktualny lub pełny – odpis pełny określa stan prawny przedsiębiorstwa, zawiera wszystkie dostępne jawne wpisy w rejestrze pod konkretnym numerem KRS, informuje on zatem o wszelkich zmianach nazwy, adresu lub zarządu przedsiębiorstwa. Za odpis pełny należy wnieść opłatę w wysokości 60 złotych. W większości przypadków wymagany jest jednak tylko odpis aktualny – wykazuje on bieżącą treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS. Jest on wystarczającym dokumentem do przetargu lub kredytu w celu potwierdzenia danych. Koszt odpisu aktualnego to 30 złotych. Wniosek o wydanie wypisu z KRS dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub jako gotowy druk w Sądzie Rejonowym.

Nowością w wydawaniu tych dokumentów jest możliwość pobrania odpisu aktualnego przez internet. Wystarczy odnaleźć interesujący nas podmiot poprzez wyszukiwarkę KRS, wpisać numer i kod weryfikacyjny. Następnie pobieramy dokument i po wydrukowaniu możemy przedstawić go jako załącznik do wniosków. By potwierdzić zgodność z oryginałem, urzędnik po przyjęciu wniosku powinien zweryfikować nasz wydruk poprzez tę samą platformę internetową.

Co ciekawe, wypis uzyskany drogą elektroniczną jest zupełnie darmowy, dodatkowo możemy otrzymać go bez wychodzenie z domu i stania w kolejkach. Oznacza to ogromne ułatwienie dla interesantów – organizacji pozarządowych, firm, fundacji itp., dla których uzyskanie dokumentów wymaganych np. do uzyskania dotacji jest teraz banalnie proste. Należy jednak liczyć się z tym, że jest to nowość, która w polskich realiach może spotkać się z brakiem profesjonalizmu urzędników przyjmujących nasze wnioski – trzeba wiedzieć, że ważność wydrukowanego odpisu z KRS jest taka sama jak dokumentów uzyskanych w Sądzie.

Dzięki możliwości elektronicznego uzyskania wypisu KRS, procedura jego uzyskania stała się banalnie prosta. W każdej chwili możemy uzyskać interesujące nas informacje, które są teraz łatwe do zdobycia bez wychodzenia z domu. Wciąż istnieje oczywiście możliwość tradycyjnego pozyskania odpisu poprzez złożenie wniosku w Sądzie, pamiętajmy jednak o opłacie, która nie jest wymagana przy wydruku z internetu.