Na czym polega wywiad gospodarczy

O wywiadach gospodarczych słyszy się już niezwykle często. Najczęściej chodzi w nim o pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw. Na rynku pojawiło się mnóstwo firm, agencji detektywistycznych i osób prywatnych, zajmujących się dokonywaniem wywiadu gospodarczego. Ma to na celu uzyskiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie wszelkich informacji.

Często zwyczajnie chodzi o sprawdzenie kontrahenta. Jednakże nie wszyscy przedsiębiorcy biorą coś takiego pod uwagę, ponieważ uważają, że nie ma sensu płacić za taką usługę. W praktyce okazuje się inaczej. Trzeba brać również pod uwagę fakt, ile można stracić na nieuczciwych klientach.

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu oceny ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat.

Wywiad gospodarczy przedstawia szereg zadań, które wspólnie tworzą cykl wywiadowczy. Zadania te można podzielić na trzy grupy. Pierwsza zajmuje się zbieraniem informacji, które mogą się okazać pomocne przy ustalaniu wniosków dla ich odbiorców. Druga grupa przedstawia zadania, których założeniem jest analiza uzyskanych informacji pod kątem ich przydatności, wiarygodności i istotności. Trzecią grupę stanowią zadania, których założeniem jest sformułowanie wniosków uzyskanych ze zgromadzonych informacji, a następnie we właściwy sposób przedstawienie ich zlecającemu.

Ważnym zagadnieniem związanym z tym wywiadem jest audyt bezpieczeństwa, którego celem jest ocena poziomu zabezpieczenia firmy przed wyciekiem ważnych informacji poza obszar firmy. Najważniejszą rzeczą w audycie jest kwestia skuteczności organizacyjnej i sposobu zabezpieczenia informacji przed ich wyciekiem. Również istotną kwestią jest określenie, czy fizyczne zabezpieczenia stosowane w firmie są zbieżne z opracowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi.

Raport handlowy jest fundamentalnym produktem każdej wywiadowni gospodarczej, jednakże w zależności od wywiadowni, może oferować również bazy danych firm, przygotowywać swoje analizy rynkowe, zajmować się prowadzaniem programu monitorowania należności.

Wywiadownie gospodarcze informacje czerpią z różnych źródeł, jakimi są przede wszystkim sądy gospodarcze i krajowy rejestr sądowy. Informacje pozyskiwane przez wywiad gospodarczy mogą być również wykorzystywane przez wywiady różnych krajów np. w celach wojskowych.

Termin wywiad gospodarczy często identyfikowany jest niesłusznie z pojęciem szpiegostwo gospodarcze lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych.