Jak wykorzystać programy operacyjne UE na wsi

Dzięki licznym Programom Operacyjnym Unii Europejskiej realizowanym w Polsce wiele firm i instytucji, a także sam polski rząd, pozyskało liczne dofinansowania na realizację różnorodnych inwestycji. Duże środki finansowe zostały przekazane w ręce rolników, dzięki czemu polska wieś może się szybko rozwijać, w kierunku nowoczesności. Pomocą w kwestii wyboru i korzystania ze środków unijnych służą wyspecjalizowani doradcy agro.

Profesjonalne doradztwo

Rolnicy często nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego, z jakich programów unijnych mogliby skorzystać dla sfinansowania zakupu nowych maszyn i urządzeń. Nie wiedzą, że czasem przy klęskach żywiołowych przysługują im dopłaty i rekompensaty. Wiedza o takich możliwościach finansowania bezzwrotnego i zwrotnego działalności ich gospodarstwa rolnego pomogłaby w szeroko rozumianym rozwoju.

Mogą się oni jednak zwrócić o pomoc i dobrą radę do firm zajmujących się doradztwem. Pomagają one w najefektywniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz indywidualnej ocenie możliwości ich pozyskania. Agro doradca dopasowuje programy i działania operacyjnie specjalnie względem swoich podopiecznych.

Dla rolników powstał między innymi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego realizowane są działania wspierające rozbudowywanie i unowocześnianie obszarów wiejskich. Program realizowany jest w latach 2014-2020, a jego głównym celem jest:

– poprawa konkurencyjności rolnictwa,
– zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
– realizowanie działań w dziedzinie klimatu,
– zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Agro doradca zna wszystkie priorytety programów unijnych i potrafi doradzić rolnikom, z których działań i konkursów będą mogli oni skorzystać. Dzięki temu rośnie ich konkurencyjność, zwiększa się rentowność gospodarstw rolnych, a rolnictwo staje się w skali kraju znacznie bardziej innowacyjne.

Pozostałe dziedziny działalności

Oprócz doradztwa w zakresie finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych, agro doradca pomoże rolnikom wypełniać obowiązki odnośnie ustawowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz doradzi, jak wybrać odpowiednie dla nich ubezpieczenie majątkowe, zwłaszcza na wypadek zniszczenia produkcji rolnej przez klęski żywiołowe takie jak susza, gradobicie, powódź, mróz i tym podobne.

Korzystając z usług doradczych agro specjalisty można prowadzić w sposób lepszy, bardziej nowoczesny swoje gospodarstwo rolne, wciąż osiągając coraz większe zyski z tego tytułu. Agro doradca powinien stanowić wsparcie dla rolnika. Może on pracować w agencji doradztwa rolnego lub w innym, podobnym podmiocie, ale też być doradcą klienta na przykład w firmie zajmującej się sprzedażą nawozów sztucznych i naturalnych, sadzonek, nasion czy innych środków ochrony roślin.