Co w firmie piszczy. O ocenie pracownika

Dane zbierane podczas oceny pracowników pomagają kadrze odpowiednio zarządzać firmą, ale coraz częściej takie informacje są potrzebne samym podwładnym. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem sezonu ewaluacyjnego w przedsiębiorstwach?

Ostatni kwartał roku to czas, w którym wiele firm sporządza raporty, dokonuje podsumowania działalności i oceny pracowników. Działy personalne lub wynajęte agencje wspierają firmy w corocznej lub okresowej ocenie pracowników, która służy do mierzenia efektywności pracy oraz rozpoznania kondycji, zaangażowania i oczekiwań personelu. Taka diagnoza jest niezmiernie potrzebna, ponieważ jak wynika z najnowszych danych Oracle Simply Talent zaledwie 35% pracowników w Europie Zachodniej deklaruje, że angażuje się w pracę przez większość dnia. Co z pozostałymi pracownikami? Jak zadbać o ich uwagę i staranność?

Ocena to dopiero początek

Zaangażowanie pracownika i jego wyniki w większości firm są powiązane z systemem wynagradzania. Nowoczesne metody prowadzenia biznesu takie jak zarządzanie poprzez cele wymagają weryfikacji dokonań i jakości zrealizowanych zadań. Dlatego też ocena pracowników to wciąż bardzo ważny element strategii zarządzania. Ewaluacja pracowników pozwala zaplanować dalsze działania i uporządkować funkcjonowanie organizacji. Firma konsultingowa Advisory Group TEST Human Resources, która zajmuje się przeprowadzaniem ocen okresowych wskazuje na kilka aspektów wykorzystania danych zbieranych od podwładnych. Właściwie przeprowadzona ocena pracowników pozwala podzielić zatrudnionych na trzy grupy:

  • najcenniejszych, dla których można zaplanować działania takie jak awansowanie, premiowanie czy programy lojalnościowe,
  • spełniających oczekiwania standardy, którzy wymagają dalszego motywowania i rozwoju,
  • niespełniających oczekiwań – w tym wypadku należy zastosować programy naprawcze, szkolenia lub podjąć decyzje o zwolnieniach.

Bez feedbacku ani rusz

W ostatnim czasie podkreśla się jeszcze jedną funkcję oceny personelu, czyli informację zwrotną. Odbiorcami programu ewaluacji w równym stopniu co pracodawcy są ich podwładni, których ta ocena dotyczyła. Taki trend widać zwłaszcza wśród osób, które urodziły się po 1984 roku, są już absolwentami i aktywizują się na rynku pracy. To oni wyznaczają obecnie trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jak wynika z danych firmy badawczej Deloitte młodzi ludzie potrzebują informacji zwrotnej, a wynika to np. z przyzwyczajeń do wirtualnego świata, gdzie ich działalność jest natychmiast „lajkowana”, komentowana i udostępniana. Młodzi pracownicy oczekują tego samego od swoich szefów i menedżerów. Dlatego też koniecznym etapem procesu ewaluacji jest udzielenie informacji zwrotnej, która dla podwładnych jest traktowana jako cel oceniania.

Pracownicy chcą być traktowani indywidualnie

O tym, iż feedback jest tak istotny świadczy wpływ komunikacji w firmie na zaangażowanie pracowników. W badaniu Oracle Simply Talent zapytano pracowników, co ich zdaniem powinno być priorytetem dla zarządów firm, w których pracują. Ponad połowa respondentów (53%) odpowiedziało, że docenianie ich osiągnięć. 35% badanych wymieniło pomoc w zrozumieniu ich wkładu w wyniki przedsiębiorstwa, a jedna trzecia chciałaby mieć większą możliwość pracy nad ciekawymi projektami. Ponad 56% respondentów stwierdziło, że ich firmy powinny być bardziej aktywnie zarządzane oraz życzyłoby sobie bardziej spersonalizowanego, indywidualnego podejścia ze strony kadry zarządzającej. Pracownicy przyznają, że lepsza komunikacja w zespole, ale także między nimi a menedżerami poprawia motywację do pracy i pozytywnie wpływa na zaangażowanie. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, zwłaszcza z pokolenia Y, potrzebują informacji zwrotnej, chcą czuć się ważną częścią firmy.

 

ocena-pracownikow

 

Oczekiwania pracowników mogą być spełnione poprzez fachowo przeprowadzoną ocenę pracowników. Trzeba jednak potraktować ten proces nie jako atak na podwładnych i szukanie powodów do redukcji zatrudnienia i obcinania premii, lecz system wspierania motywacji i zaangażowania. Niezmiernie ważna staje się komunikacja oceny, dlatego też informacja zwrotna musi być starannie podana, tak aby przynieść spodziewane efekty.