Sprawdź, które konta oszczędnościowe mają najlepsze oprocentowanie

Mimo niskiego oprocentowania kont oszczędnościowych, warto rozpatrzyć możliwość założenia takiego rachunku. Pamiętajmy, że obecna deflacja na rynku, która jest powodem małego procentu powoduje zwiększenie wartości naszego pieniądza. Sprawdźmy, które aktualne lokaty są najkorzystniejsze.

Getin Bank

Obecnie jest to konto oszczędnościowe o najwyższym oprocentowaniu, bo aż 4% w skali roku. Przyjrzyjmy się warunkom jakie stawia nam bank. Zacznijmy od tego, że takie oprocentowanie dotyczy jedynie kont założonych przed końcem 2015 roku. Jednak to nie jedyne wymagania banku. W takich promocjach często możemy napotkać się na cross-selling. W tym wypadku jest nie inaczej. Bank udostępni nam promocyjne oprocentowanie tylko wtedy, gdy równolegle założymy konto oszczędnościowe. Powinniśmy również pamiętać, iż co miesiąc musimy otrzymywać, na powyższe konto wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 1000 zł. Przypominamy, że kolejnym warunkiem jest realizacja transakcji na min. 300 zł w miesiącu, oczywiście za pomocą karty do banku.

Bank gwarantuje stałość promocyjnego oprocentowania do 31.12.2016 lub do momentu, w którym nasze odsetki przekroczą 10 tys. zł. Jednak po przekroczeniu tejże nadwyżki możemy liczyć na równie wysokie – jak na dzisiejszą sytuację – oprocentowanie, w wysokości 1,9%.

BOŚ Bank – EKOprofit

Druga oferta to EKOprofit z oprocentowaniem 3,25. Przeanalizujmy jakie wymogi należy spełniać. Konto kierowane jest do klientów, którzy na dzień 31 października 2015 nie byli posiadaczami lub współposiadaczami konta oszczędnościowego oraz, którzy zawarli umowę o prowadzenie konta oszczędnościowego przed 1 stycznia 2015 r. Tak jak w poprzedniej ofercie, tutaj również musimy posiadać otwarty ROR z aktywną kartą debetową i comiesięcznym wpływem min. 1000 zł. EKOprofit gwarantuje nam oprocentowanie 3,25% od kwoty do 50 tys. zł w wypadku spełnienia wszystkich wymagań, w przeciwnym wypadku nasze oprocentowanie wyniesie 2,75%. Jednak te oprocentowania dotyczą kwoty nie większej niż 50 tys. zł. Gdy nasza kwota na koncie będzie większa otrzymamy 2% zysku, a jeżeli przekroczy 500 tys. zł oprocentowanie wyniesie 2,25%.

Bank Smart – Smart procent

Bank Smart jeszcze do 18 listopada oferował swoim nowym klientom oprocentowanie w wysokości 3%, niestety przez sytuację na rynku bank zmniejszył oprocentowanie do 2,8%. Nie jest to bardzo dużo, zwłaszcza, że Bank Smart nie wymaga spełnienia tak wielu zobowiązań jak jego konkurenci. Tak więc oprocentowanie 2,8% będzie przysługiwało każdemu nowemu klientowi, który ma otwarty rachunek oszczędnościowy. Takie oprocentowanie będzie dotyczyło kwoty do 50 tysięcy złotych, od każdej złotówki powyżej doliczane będą 2% odsetek. Klienci, którzy posiadali już wcześniej konto mogą liczyć na 2,6%. Konto charakteryzuje się całodobowym dostępem z każdego miejsca na świecie oraz mobilnością. Mimo, tego że to konto ma najmniejsze oprocentowanie, z powyższych to zasługuje na największą uwagę.

Warto także sprawdzić i porównać, jaki konta oszczędnościowe oferują inne banki.