Refakturowanie

Refakturowanie polega na odsprzedaży osobie trzeciej usług, które wcześniej przedsiębiorca nabył. Możemy się z nim spotkać wówczas, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, reguluje to art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. W takim wypadku kosztami wykonania usługi zostaje obciążony podmiot, który ostatecznie korzysta z usługi – czyli wspomniana osoba trzecia.

Usługi w refakturowaniu

Takiej czynności jak refakturowanie nie można stosować we wszystkich czynnościach gospodarczych. Powierzając się art. 7 ust. 8 ustawy o VAT nie ma sposobności na refakturowania dostawy towarów. Przyczyną tego jest fakt,iż każdy inny poziom dostawy towarów będzie traktowany jako odrębna operacja gospodarcza.

Stawki VAT na refakturach

Podczas refekturowania pośrednik wystawia swojemu klientowi fakturę za usługę. Warunek jest jednak prosty, na fakturze muszą znajdować się takie kwoty, jakie zostały umieszczone na fakturze ustalanej pierwotnie. W związku z tym pośrednik nie może naliczać marży, pośrednicząc w porozumieniu pomiędzy dostawcą usługi a jej docelowym odbiorcą.

zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku dochodowego powstaje na zasadach ogólnych czyli według daty wykonania usługi. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy uczestnicy umówili się na okresowe rozliczanie usług. W takiej ewenutalności obowiązek podatkowy powstaje na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W takim czasie powinny zostać wystawione faktury.

Refakturowanie kłopotliwe pod aspektem VAT-u

Przeważnie obligatoryjność rozrachunku VAT w związku z refakturowaniem powstaje na normach ogólnych, czyli według terminu wystawienia faktury. Wyjątek stanowi np. refakturowanie mediów, gdzie powinność powstaje według daty płatności za refakturowanie danej usługi.

Czy jednak ważniejsze jest wystawienie pierwotnej faktury, czy też refaktury? Instytucje podatkowe w większości popierają tezę, że usługa refakturowana została wykonana w terminie określonym na fakturze pierwszej, dlatego dla powstania obowiązku podatkowego VAT data wystawienia refaktury nie ma większego znaczenia. Czyli aby refaktura została dobrze wystawiona, to osoba pośrednicząca powinna ją wystawić w ciągu tygodnia od daty faktycznej dostawy usług.

Problem w przypadku refakturowania stanowią usługi, które opodatkowane są według niższych stawek VAT. Zgodnie ze stanowiskiem urzędu skarbowego usługi kompleksowe nie mogą zostać rozbite na fragmenty, dlatego wszystkie czynności związane z takim świadczeniem muszą zostać opodatkowane jedną stawką. Jednym z najczęstszych przypadków jest refakturowanie wody i ścieków, do którego dochodzi przy wynajmie lokalu. Jeżeli pomiędzy wynajmującym, a najemcą jest zawarta umowa, w której są uzgodnienia dotyczące refakturowania mediów, to obecna refaktura jest związana z usługą najmu i musi zostać na niej zastosowana stawka VAT 23%. Natomiast, gdy refakturowane usługi nie są związane z żadną dodatkową usługą, to wtedy istnieje możliwość zastosowania stawki niższej.