Chcesz zmniejszyć koszty w firmie? Wybierz leasing i oszczędzaj

Leasing to bardzo popularna obecnie forma finansowania inwestycji. Umowa leasingowa może dotyczyć nie tylko aut osobowych i ciężarowych, ale także maszyn rolniczych czy budowlanych, wyposażenia punktów usługowych, gabinetów kosmetycznych i lekarskich.

Nie da się ukryć, że leasing niesie za sobą wiele korzyści ekonomicznych. Aby móc korzystać z nowego samochodu, sprzętu lub maszyny rolniczej, wystarczy z reguły wpłata jedynie kilku procent jego wartości. Niektórzy leasingodawcy oferują swoim klientom wyjątkowo korzystne warunki, ustanawiając wpłatę początkową nawet na poziomie 0%! Jednym z nich jest Raiffeisen Leasing, który oprócz atrakcyjnych cen gwarantuje również elastyczne warunki umowy i płatności dostosowywane do możliwości i wymagań klienta oraz okazyjne warunki zakupu dzięki współpracy z największymi dostawcami środków transportu.

Zawarcie umowy leasingowej wiąże się zazwyczaj z dużą mniejszą liczbą wymaganych przez leasingodawcę dokumentów, większą przejrzystością procedur oraz szybszym czasem decyzji, niż w przypadku zaciągania kredytu w banku. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale również wyjątkowo korzystne finansowo.

Dlaczego leasing opłaca się firmom?

Podpisanie umowy leasingowej pozwoli przedsiębiorcom skutecznie i trwale zmniejszyć koszty w firmie. Decydując się na taki sposób finansowania, zazwyczaj stają oni przed wyborem pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym.

W przypadku leasingu operacyjnego jego przedmiot (np. samochód) staje się częścią składników majątkowych leasingodawcy, dlatego też to on jest odpowiedzialny za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji kosztami uzyskania przychodu dla leasingobiorcy są raty leasingowe plus podatek VAT, a także opłata wstępna. Całość zawartych w umowie leasingowej opłat, zmniejszona o wartość VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Kiedy umowa leasingowa zakończy się, korzystający z dóbr może wykupić użytkowany przez siebie przedmiot. Trzeba przyznać, iż zakup pojazdu w leasingu operacyjnym jest bardzo korzystną formą optymalizacji podatkowej.

Wybierając leasing finansowy leasingobiorca musi liczyć się z tym, że samochód (lub inne dobro, będące przedmiotem umowy) zostanie zaliczony do jego składników majątkowych. W tej sytuacji to on jest zobowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jako koszty uzyskania przychodu podatnik może zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Przy wpłacie pierwszej raty lub po odbiorze przedmiotu leasingobiorca ma obowiązek uiszczenia całości podatku VAT. Co ważne, po wpłacie ostatniej raty, leasingobiorca staje się właścicielem użytkowanego przez siebie sprzętu czy pojazdu.

Wybór najlepszego sposobu finansowania dóbr jest kwestią indywidualną, uwzględniającą osobiste preferencje, możliwości i potrzeby leasingobiorcy. Warto wziąć pod uwagę, że w przypadku leasingu operacyjnego początkowe koszty przedsiębiorcy są zazwyczaj znacznie niższe (co wiąże się z niewielkim zaangażowaniem własnych środków finansowych). Leasing operacyjny będzie dobrym wyborem, jeśli założony czas korzystania z przedmiotu ma być stosunkowo krótki. W ten sposób skutecznie zwiększymy bieżące koszty działalności, zmniejszając podstawy opodatkowania.