Prawo budowlane a inspektor nadzoru inwestorskiego

Prawo Budowlane reguluje wszelką działalność dotyczącą projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Zgodnie z jego przepisami Inwestor ma obowiązek zorganizowania procesu budowy oraz powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoba na tym stanowisku jest reprezentantem interesów inwestora na budowie.

Ta rola czyni go jedną z najważniejszych osób dla powodzenia całej inwestycji, dlatego warto znaleźć dobrego i godnego zaufania fachowca. Świetnym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczoną firmą, która świadczy usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego. http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/nadzor+inwestorski+obiektow+budowlanych

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Jako jeden z uczestników procesu budowlanego, inspektor działa w imieniu i interesie inwestora.   Jego głównym obowiązkiem jest dbałość o jakość wykonywanych robót budowlanych oraz wyrobów użytych do ich realizacji. Najważniejsze jest niedopuszczenie do stosowania wadliwych wyrobów oraz takich, które nie zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Do ciekawych zadań inspektora należy kontrola i odbiór robót budowlanych, które zostaną zakryte. Oczywiście osoba, która spełnia tę rolę uczestniczy także próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Inspektor jest bierze również udział w odbiorze gotowego obiektu budowlanego i przekazywaniu go do użytkowania.

W razie wystąpienia wad, inspektor jest odpowiedzialny za ich usunięcie. W niektórych przypadkach osoba na tym stanowisku zajmuje się także kontrolą nad rozliczeniami finansowymi budowy.

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Pracując na tym stanowisku zarządza się pracą na budowie poprzez wydawanie poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót. Wszystkie zlecenia związane z usuwaniem wad, wykonywania prób i badań oraz te, które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych muszą zostać wpisane do dziennika budowy. Inspektor może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie urządzeń technicznych i materiałów budowlanych. Kolejnym uprawnieniem jest żądanie usunięcia wad poprzez ponowne wykonanie prac lub zrobienie poprawek. W razie możliwości wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa inspektor może nawet wstrzymać dalsze prace. Kontynuacja wykonywania robót jest też zawieszana w przypadku rażącej niezgodności z pozwoleniem na budowę, bądź projektem.