Kody CPV

Czym jest kod CPV?

CPV (Common Procurement Vocabulary), czyli Wspólny Słownik Zamówień został opracowany
przez Unię Europejską z myślą o zamówieniach publicznych. Celem kodów CPV i ich słownika
jest pomoc dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi w konsekwentnymi
i prawidłowym klasyfikowaniu swoich ogłoszeń. Kody CPV pomagają również dostawcom
w znajdowaniu ogłoszeń o zamówieniach, które mogą być dla nich interesujące przy użyciu znormalizowanego słownictwa.

Słownik główny

Słownik główny składa się obecnie z około 9450 terminów katalogujące towary, roboty i usługi,
które są powszechnie stosowane w zamówieniach publicznych. Ich struktura opiera się na dziewięcioliterowym kodzie. Pierwsze dwie litery klasyfikują kategorię najwyższego poziomu, a następne sześć liter reprezentuje jeden z poziomów w klasyfikacji. Na przykład jeśli kod zawiera więcej liter odnosi się do bardziej konkretnego przedmiotu. Kod jest bardziej ogólny jeśli ma mniej zer.

Słownik uzupełniający

Nowy Słownik uzupełniający został tak zaprojektowany, ażby pomóc zamawiającemu w opisywaniu przedmiotów umów jak najbardziej kompleksowo. Słownik obejmuje ona dwie litery. Pierwsza określa kategorię produktów, a druga ich grupę. Kolejną częścią słownika są dwie cyfry. Pierwsza z nich określa cechy produktu. Druga jest cyfrą kontrolną.

Jak używać CPV w przetargach?

Plany zamówień publicznych są sporządzane na początku każdego roku. Następnie wstępne ogłoszenie o planowanych zamówieniach musi znaleźć się w ogłoszeniu na stronie internetowej Zamawiającego w wyodrębnionym miejscu. W ogłoszeniu należy podać kod CPV. Kolejne zamówienie z kodem musi być przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, który wyda je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Proces ogłaszania zamówień publicznych z wykorzystaniem kodów CPV jest bardzo korzystny
dla Zamawiającego ponieważ pozwala na prawidłowe zaplanowanie pracy osób odpowiedzialnych za prowadzenie procedur. Takie rozwiązanie przynosi również korzyści ekonomiczne – można lepiej przyjrzeć się i przeanalizować wielkość zamówienia. Przynosi to nie tylko oszczędności w postaci „cięcia kosztów” ale także może prowadzić do uzyskania korzystniejszych warunków kontraktowania.

Stosowanie tej metody zapewnia też transparentność procedury, a to buduje pozytywny wizerunek Zamawiającego.

Przedsiębiorcy, którzy poszukują nowych zleceń powinni korzystać ze strony kody.uzp.gov.pl w celu uproszczenia procedury składania oferty.