PFRON – dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Kto może je otrzymać?

Zatrudnienie niepełnosprawnych w Polsce nadal jest niewielkie – pracuje zaledwie około 28% osób w wieku produkcyjnym z orzeczoną niepełnosprawnością, podczas gdy średnia europejska to około 60%. Jednak przedsiębiorcy myślący o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej nie tylko mogą zyskać zmotywowanego i wykwalifikowanego pracownika, ale również mogą skorzystać z programów pomocowych przygotowanych przez PFRON.

Pracodawcy często wskazują, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest skomplikowane, wymaga specjalnego stanowiska pracy, z czym wiążą się duże koszty, także może mieć wpływ na jakość pracy i innych pracowników. Nic bardziej mylnego – obecnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który wspiera rehabilitację i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, prowadzi także szereg programów skierowanych do pracodawców, dlatego też zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest związane z niższymi kosztami.

 

PERFON - niepełnosprawniAby móc ubiegać się o dofinansowanie, przedsiębiorca musi stworzyć stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z wymogami PFRON. Osoba ta musi znajdować się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Dodatkowo także zatrudnienie musi odbywać się na umowę o pracę, ponieważ powinno odbywać się zgodnie z przepisami pracy, dlatego też nie ma możliwości otrzymania dofinansowania w przypadku umów cywilnoprawnych – o dzieło, umowy zlecenia. Także nie jest możliwe w przypadku osób niepełnosprawnych z ustalonym prawem do emerytury, przy czym wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym.

 

Pracodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania to:

  • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej

  • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przy wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%,

  • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

Dodatkowo dofinansowania dotyczą pracodawców, którzy:

  • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON wyższych niż 100 zł

  • nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z kryteriami unijnymi dotyczącymi udzielania pomocy publicznej,

  • nie mają obowiązku zwrotu pomocy, co wynika z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wspólnym

  • nie przekroczyli kwoty 10 milionów euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Niepełnosprawnych pracowników znajdziesz również przez agencje pracy

Jeżeli również myślisz o stworzeniu stanowiska dla pracownika z niepełnosprawnością, w takim przypadku warto skorzystać z pomocy specjalizujących się w tej branży agencji pracy. Dzięki nim wyszukanie odpowiednio wykwalifikowanej osoby na dane stanowisko jest znacznie prostsze, a ponadto agencje odciążają swoich klientów w szeregu formalności, także tych związanych z kontaktami z PFRON.

 

Agencja pracy tymczasowej dla osób niepełnosprawnych Capital Work od 2012 roku oferuje outsourcing zatrudniania osób niepełnosprawnych w całej Polsce, za co otrzymała również prestiżową nagrodę „Lodołamacza”.