Wszystko, co musisz wiedzieć o szkoleniach ISO

Każdy szanujący się przedsiębiorca powinien mieć ogólną wiedzę o biznesie, przepisach prawnych oraz systemach wspierających organizacje. Certyfikaty ISO obecne są już w niemalże każdej branży na całym świecie.

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 wdrożyło już ponad milion organizacji. Warto wiedzieć, że inne normy z tej grupy także można implementować w przedsiębiorstwach różnych branż. Są to między innymi ISO 14001, czyli system zarządzania środowiskowego, ISO 5001 – zarządzanie energią, czy ISO 27001 dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji. Istnieją też branżowe normy ISO przygotowane z uwzględnieniem  specyfiki danego segmentu rynku. Przykładem może być norma 22000 przeznaczona dla branży spożywczej, czy ISO TS skierowane do przemysłu samochodowego.

 

Skąd czerpać wiedzę o ISO?

szkolenia-iso

Treści samych norm mogą przeciętnemu czytelnikowi wydawać się niejasne. W dobrym zrozumieniu zasad norm ISO oraz przełożeniu zapisów na działanie pomagają profesjonaliści znający je na wylot zarówno w teorii, jak i praktyce. Aby być na bieżąco z aktualnymi zasadami norm ISO warto brać udział w szkoleniach organizowanych przez niezależne jednostki certyfikujące. Na takich kursach specjaliści szczegółowo wyjaśniają jaki zakres obejmuje dany certyfikat. Na szkoleniach ISO można też zapoznać się ze zmianami wprowadzanymi obecnie w różnych systemach certyfikacyjnych.

 

Niedawno dokonano rewizji bardzo popularnej normy ISO 9001. Oznacza to konieczność dostosowania się do nowych regulacji przez wszystkie firmy, które chcą otrzymać nowy certyfikat, lub przedłużyć ważność dokumentu uzyskanego w oparciu o dawne zasady. Szkolenia ISO (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/) są bardzo pomocne zwłaszcza dla osób zajmujących się w firmie wdrażaniem zasad określonych systemów oraz nadzorem nad ich działaniem. Zapoznanie się ze szczegółami jest też bardzo ważne dla członków najwyższego kierownictwa, a także ich pełnomocników i audytorów wewnętrznych.