Sprzedaż fajerwerków pod lupą

Sklep z fajerwerkami może przynosić zyski nie tylko w okresie przedsylwestrowym. Popyt na wiele produktów występuje bowiem przez cały rok. Kluczem do powodzenia przedsięwzięcia w tej sytuacji jest odpowiednio szeroki asortyment oraz wiedza o aktualnie obowiązujących przepisach, które regulują zasady handlu fajerwerkami.

Nieznajomość prawa w przypadku ewentualnej kontroli inspekcji handlowej może skutkować dotkliwą dla przedsiębiorcy karą finansową. Dlatego pierwszym krokiem przyszłego właściciela sklepu z fajerwerkami powinno być właśnie zapoznanie się z aktualnymi regulacjami prawnymi związanymi ze sprzedażą oraz obrotem materiałami pirotechnicznymi.

Wymogi prawne

Znajdziemy je przede wszystkim w trzech aktach prawnych. To Ustawa o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007), Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2001 Nr 67 poz. 679). Jednocześnie sprzedaż fajerwerków jest dozwolona pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).

Zasady handlu fajerwerkami
Zasady handlu fajerwerkami

 

Jeżeli chodzi o miejsce handlu, ustawowe warunki mówią o sprzedaży materiałów w wyspecjalizowanych punktach, które mają odpowiednie zaplecze magazynowe oraz spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej. Przepisy dopuszczają również sprzedaż w centrach handlowych oraz sklepach wielobranżowych pod pewnymi warunkami, do których należy m.in. posortowanie wyrobów w widoczny sposób według klas dopuszczenia do sprzedaży, a także odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe (dwie gaśnice oraz koc gaśniczy). Pozostają również generalne zasady, takie jak zakaz sprzedaży sztucznych ogni osobom poniżej 18. roku życia, wraz z umieszczeniem informacji na ten temat w widocznym miejscu.

Jeżeli sprzedaż będzie się odbywać w sklepie stacjonarnym, to tylko pod warunkiem posiadania wydzielonych pożarowo pomieszczeń. Dopuszczalna ilość materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej nie może przekroczyć 100 kg, a magazynie podręcznym – 300 kg. Idą za tym dalsze wymogi, m.in. związane z zakazem stosowania ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach wraz z wymogiem wyposażenia ich przynajmniej w wentylację grawitacyjną.

 

Zaopatrzenie: jakość i bezpieczeństwo

Jeżeli jesteśmy przygotowani od strony formalno-prawnej, a także dysponujemy już odpowiednim zapleczem, które umożliwi sprzedaż sztucznych ogni, czas rozejrzeć się za asortymentem. Bardzo istotne jest zaopatrzenie sklepu w materiały odpowiedniej jakości. Jak oceniają branżowi specjaliści z Tropic, sklep z fajerwerkami powinien szukać takiej hurtowni, w której oprócz szerokiego wyboru czy też korzystnych cen będzie miał gwarancję, że sprowadza towar certyfikowany przez polskie lub europejskie organy.

Każdy sprzedawca powinien również zwracać uwagę, czy zamawiany towar posiada oznaczenia oraz instrukcję w języku polskim.

Na produktach można odnaleźć przede wszystkim oznaczenia CE, które oznaczają pozytywną ocenę wymogów bezpieczeństwa, zgodną z dyrektywami unijnymi.

Podobnie jak w przypadku każdej działalności gospodarczej gwarantem sukcesu w prowadzeniu sklepu z fajerwerkami jest zapoznanie się z branżą oraz wymogami prawnymi. Warto również nawiązać współpracę tylko z taką hurtownią fajerwerków, w której będziemy mogli zamówić bezpieczny towar wysokiej jakości. Zawsze warto dopytać o certyfikację produktów i zaopatrzenie ich w instrukcję w języku polskim.