Gospodarka w Polsce: co wynika z badań koniunktury?

Gospodarka rośnie czy się osłabia? Dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny świadczą o tym, że w sierpniu koniunktura gospodarcza poprawiła się pod względem produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Nieco bardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę na rynku przedsiębiorcy z branży budowlanej.

Co oznacza pojęcie koniunktury gospodarczej i jak się ją bada

Koniunktura gospodarcza to aktualna ocena aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, stan głównych wyznaczających ją czynników. Do tych parametrów należą m.in. popyt i podaż, inwestycje oraz zatrudnienie. Przekrojowe badania koniunktury, prowadzone co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), pozwalają zdiagnozować, jak funkcjonuje gospodarka Polski.

Podczas badania GUS zbierane są opinie przedsiębiorców na temat sytuacji przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Wyrażają oni także swoje poglądy na temat przyszłości swoich firm. Ich opinia opiera się na ocenie czynników takich jak np. portfel zamówień (także zagranicznych), sytuacja finansowa (także zobowiązania finansowe), ceny sprzedaży, zatrudnienie, produkcja, inwestycje oraz bariery dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Respondenci nie muszą sięgać do dokumentów księgowych. Wyrażają tylko swoje ogólne odczucia na dany temat.

Koniunktura gospodarcza w przemyśle

Większość przedsiębiorców prowadzących działalność w branży przetwórstwa przemysłowego oceniało koniunkturę gospodarczą pozytywnie. Najbardziej optymistycznie wypowiadali się na jej temat m.in. producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, mebli, wyrobów farmaceutycznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Negatywne opinie formułowali natomiast producenci odzieży.

Najlepiej koniunkturę oceniają przedsiębiorcy z województw małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Najmniej optymistycznie widzą ją badani z województwa łódzkiego.

 

Koniunktura w Polsce
Koniunktura w Polsce

 

Koniunktura gospodarcza w budownictwie

W budownictwie panują nieco bardziej pesymistyczne nastroje. Koniunktura w tej branży oceniana jest gorzej niż w lipcu. Więcej firm zgłasza jej pogorszenie niż poprawę. Przedsiębiorcy wspominają też o barierach dla działalności firmy, takich jak koszty zatrudnienia, wysokie podatki, niejasne przepisy prawne, a także zbyt mała liczba wykwalifikowanych pracowników.

Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę w budownictwie firmy z województw kujawsko-pomorskiego i opolskiego, nieco lepiej – z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Koniunktura gospodarcza w handlu hurtowym i detalicznym

Zarówno przedstawiciele handlu hurtowego, jak i detalicznego oceniają bieżącą i przyszłą sytuację rynkową jako pozytywną.

Najbardziej optymistycznie oceniają koniunkturę przedsiębiorcy zajmujący się handlem hurtowym w województwie opolskim oraz handlem detalicznym w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Negatywnie oceniają ją ci, którzy prowadzą działalność w zachodniopomorskim i lubelskim.

Najlepiej oceniana jest sytuacja gospodarcza firm prowadzących handel detaliczną w branżach, takich jak: tekstylia, odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, samochody. Najgorzej oceniają ją przedstawiciele branży żywnościowej.