Spółka joint venture

Spółka joint venture to forma działalności gospodarczej, która charakteryzuje się dużą dowolnością, jeśli chodzi o jej kwestie formalnoprawne. Nie musi ona nawet obejmować tworzenia nowego podmiotu. Wystarczy, że dwie lub więcej osoby prawne zawrą umowę o przeprowadzeniu wspólnie jakiegoś projektu bądź krótszej formy współpracy, np. wygrania zamówienia publicznego.

Swoboda w zawiązywaniu tego typu współpracy odnosi się także do jej reguł. Mianowicie, zyski ze wspólnej działalności czy koszty nie muszą być dzielone równo, może je w skrajnej wersji ponosić tylko jedna z umawiających się stron.

Tworzenie spółek joint venture ma największy sens w przypadku przedsiębiorstw, które mają zbliżone profile działalności, ale zajmują się czym innym i mają nieco inne rynki zbytu, jeśli mimo to ich działanie jest zbieżne w jakimś punkcie. W ten sposób mogą poszerzyć zasięg swojego oddziaływania i łatwiej zdobywać nowych klientów. Nie bez znaczenia jest kwestia innowacji. Podmioty takich spółek mogą korzystać wzajemnie z know-how, potencjału intelektualnego partnera i w ten sposób prowadzić efektywniejsze badania nad nowymi technologiami i tworzyć nowoczesne produkty. Dlatego też ta forma działalności praktycznie nie występuje wśród podmiotów, które zajmują się tradycyjnymi działami gospodarki, jak przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny.

Zawiązywanie współpracy w ramach joint venture jest korzystne także z tego powodu, że razem ponosi się mniejsze koszty potencjalnego ryzyka. Jest ono związane z kosztami wchodzenia na nowy rynek, promowania tam swojej działalności, poszerzania bazy klientów i odbiorców, szkolenia personelu, aby sprostał nowemu rodzajowi działań itp. Z kolei jeśli chodzi o regularną produkcję, wzajemne ujednolicenie procedur i struktur organizacji w ramach joint venture powoduje spadek kosztów produkcji w przeliczeniu na jedną jednostkę, a więc konkretne oszczędności.

Tworzenie i mnożenie takich spółek to także znakomite zabezpieczenie przed nietypowymi trendami na rynku. Przykładowo, firma, która produkuje tablety, przewidując ryzyko spadku zainteresowania klientów takim sprzętem, może wejść we współpracę z firmą, która produkuje urządzenia o mniejszych gabarytach, aby nie ponosić tak dużych kosztów przestawienia się na inny rodzaj produkcji w celu dopasowania się do oczekiwań rynku, wobec niemożliwości „nagięcia” ich do swojego profilu działalności. Warto także nadmienić, że wchodzenie w tego typu współpracę zwykle bardzo korzystnie odbija się na kursach notowań giełdowych spółek.

W Polsce wyjątkowo korzystny klimat dla spółek joint venture, zwłaszcza tych zagranicznych panował na początku lat 90., kiedy to po uzyskaniu zezwolenia na działalność w takiej formie, uzyskiwały one 3-letnie zwolnienie od podatku dochodowego, a także liczne ulgi na sprowadzanie zza granicy sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności. Obecnie spółki joint venture mają nieuregulowaną sytuację, ponieważ wg kodeksu cywilnego są umowami nienazwanymi i jako takie są regulowane zarówno przez prawo cywilne, jak i przez kodeks spółek handlowych.