Biznes plan: biuro nieruchomości

Całkowity koszt przystosowania obiektu i zakupu niezbędnego wyposażenia zmieści się w granicach siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych. I ulegnie sprecyzowaniu po zamówieniu wstępnej, a następnie ostatecznej wyceny kosztów dokonanej przez firmy: remontową; hurtownię zaopatrująca przedsiębiorstwa w meble biurowe; firmę dostarczająca sprzęt komputerowy i drukarkę, która będzie pracować jako drukarka sieciową; oraz zrzeszenie programistów zapewniających specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby bezzatorowej obsługi pracy biura nieruchomości. Oprogramowanie zapewni możliwość graficznego wsparcia projektów, gdyż wiadomo, że łatwiej podjąć decyzję widząc wcześniej opisywane idee.

5) Perspektywy rozwoju firmy.

Perspektywy rozwoju biura opieram na przekonaniu o słuszności obserwacji dotychczasowych tendencji. Trendy wskazują na coraz większe zapotrzebowanie na działki budowlane o powierzchni do tysiąca metrów kwadratowych w zwartej zabudowie nowo powstających stref przedmiejskich. Tak zwane satelity miasta tworzą się w dużej ilości w rejonach północnych i południowo-zachodnich terenów gdzie miasto planuje wzmożoną ekspansję. W rejonie tym miasto planuje modernizację i rozbudowę sieci dróg lokalnych. Informacje te pochodzą z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Duży ciężar w rozwoju firmy przyjmie na siebie platforma obsługująca ruch klientów pozyskiwanych przez internet. Dzięki sprawnej reklamie, poprzez agencje interaktywne, istnieje szansa wypozycjonowania serwisu na najwyższe miejsca w wynikach wyszukiwania, co wpłynie na ruch na portalu ogłoszeniowym, jak również wspomoże reklamę biura w lokalizacji stacjonarnej. Dodatkowo wysoko notowany portal jest właściwym miejscu do zamieszczania reklam, co może być dodatkowym dochodem pasywnym wspomagającym finanse firmy. Na dodatek witryna będzie prowadzić forum dla użytkowników oraz blog tematyczny z poradami dla poszukujących nieruchomości lub chcących ją sprzedać.

Biuro nieruchomości da zatrudnienie dwójce fachowców z branży nieruchomości i pracownikowi recepcji. Tworząc nowe miejsca pracy firma przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia. Dla moich pracowników przewiduję stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach doszkalających oraz branżowych sympozjach odbywających się cyklicznie.