Jak firmy oceniają ostatnie półrocze? Wyniki badań Bibby Financial Services.

Wyniki cyklicznie prowadzonego przez Bibby Financial Services badania na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce nie są optymistyczne. Jakie wnioski wypływają z tego badania? Jak przedsiębiorcy oceniają ostatnie półrocze?

Firmy biorące udział w badaniu źle oceniają ostatnie półrocze, a także pesymistycznie patrzą w przyszłość. Wskaźnik Bibby MSP Index wyniósł
w tym półroczu 51,7 pkt. i to najniższy wynik od czasu spowolnienia gospodarczego na przełomie 2012 i 2013 roku.

Czym jest Bibby MSP Index?

Bibby MSP Index” wzoruje się na indeksie określanym jako Indeks Managerów ds. Zakupów. Jego konstrukcja oparta jest na założeniu, że
o kondycji każdego przedsiębiorstwa, decyduje kilka obszarów kluczowych takich jak: sprzedaż/zamówienia, inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa, poziom zadłużenia firmy. Na kondycję przedsiębiorstwa ma również wpływ to, jakie nastroje panują wśród pracowników.

Obszary te analizowane są nie tylko pod kątem ich aktualnego stanu, ale także na podstawie planów na przyszłość w kwestii wytypowanych obszarów (tu 6 miesięcy). Dzięki temu podejściu otrzymujemy również informacje o oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach. Pokazuje nam to, jakie scenariusze mogą zakładać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej.

Wyniki badań Bibby Financial Services

Co o sytuacji polskich przedsiębiorców mówi badanie Bibby Financial Services?

Wyniki nie są optymistyczne – to fakt. 12% badanych spodziewa się spadku zatrudnienia, a to o 2,4% więcej niż w poprzedniej fali badania. Coraz więcej przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia płynności finansowej – aż 18. Nadzieję na wzrost sprzedaży ma 29,6% badanych, jednak jest to spadek o 1,2% względem poprzedniego badania. Także jedna piąta badanych boi się zmniejszenia popytu na ich produkty.

Jedno na pięć małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że klimat ekonomiczny
w Polsce w ostatnim półroczu sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie jest to imponujący wynik. Także niewielu przedsiębiorców liczy na poprawę swojej płynności finansowej.

Warto jednak szukać rozwiązań problemów, występujących w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Nieterminowość, zwiększenie czasu oczekiwania na zapłatę czy wystąpienie braku płynności finansowej – nie są to sytuacje bez wyjścia. W takim przypadku warto rozważyć faktoring, który pomoże uniknąć powyższych problemów. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą poprawić swoją płynność finansową, co z kolei może mieć pozytywny wpływ na nastroje w firmie.

To czy powyższe prognozy się sprawdzą zależy przede wszystkim przede wszystkim od działań przedsiębiorców. Kolejne badanie już za niecałe pół roku.