Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem nieopłacanych terminowo faktur. W dużej liczbie przypadków hamuje to możliwość prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej. Brak wpłaty na konto firmy wiąże się z powstawaniem długów. Okazuje się jednak, że wierzyciele nie są zdani tylko i wyłącznie na siebie. Obecnie polskie prawo oferuje narzędzia pomocne w wyegzekwowaniu należności od dłużnika.

Ciekawym rozwiązaniem jest sprzedanie długu firmie windykacyjnej. Pozwala to na pewno na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z drugiej strony warto pamiętać, że nie zawsze taka sprzedaż jest możliwa, a niejednokrotnie może być też dla przedsiębiorcy nieopłacalna.

Dlaczego sprzedaż długu?

Sprzedać wierzytelność można jednej z wielu firm działających w branży obrotu nieruchomościami bądź wystawić na jednej z popularnych giełd wierzytelności. Transakcja tego typu dla wierzyciela jest szybkim zastrzykiem gotówki oraz pozbyciem się problemu, jakim jest dług. Firmy windykacyjne z reguły przeprowadzają wywiad gospodarczy wobec dłużnika, co jest podstawą wyceny windykacji oraz kupna należności. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nigdy nie ma 100% gwarancji, że dłużnik nie każe się oszustem. Wprawdzie w przypadku zlecenia windykacji firmie windykacyjnej pobierana jest tylko prowizja naliczana od kwoty odzyskanej (z ang.success fee), ale nie zawsze kończy się to sukcesem. Tymczasem sprzedając dług przedsiębiorca ma pewność, że na jego konto trafi określona suma pieniędzy, co w wielu przypadkach jest ogromną zaletą.

 

Z regresem i bez regresu

Firmy windykacyjne w zależności od rezultatów wywiadu gospodarczego proponują wierzycielowi kupno wierzytelności z regresem lub bez regresu. Sprzedaż bez regresu oznacza, że wierzyciel pozbywając się wierzytelności może o sprawie w zasadzie już zapomnieć. Z kolei transakcja z regresem odbywa się najczęściej w sytuacji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo niewypłacalności dłużnika. Wówczas wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za wierzytelność, ale jeśli firma windykacyjna nie odzyska długu z przyczyn od niej niezależnych to będzie zobowiązany do jej oddania w ustalonym wcześniej terminie. Dlatego też warto sprawdzić czy w umowie sprzedaży wierzytelności nie znajduje się informacja o ewentualnych odsetkach. Transakcja tego typu to zasadniczo niskooprocentowana pożyczka, która w danym momencie dla przedsiębiorcy może być na wagę złota.

 

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

 

Brak możliwości sprzedaży długu

Poza tym trzeba też pamiętać, że nie każdą wierzytelność można sprzedać, co wynika przede wszystkim z jej charakteru. Co więcej sprzedaż długu wykluczają niekiedy nawet zapisy dokonane w umowie między przedsiębiorcami. Sprzedaż długu polega bowiem na przelaniu wierzytelności, w związku z czym wierzyciel może bez uzyskania zgody ze strony dłużnika przenieść wierzytelność na cesjonariusza, a więc jej nabywcę. O zaistniałej sytuacji jest oczywiście informowany główny zainteresowany, czyli dłużnik. W niektórych przypadkach cesja jest jednak możliwa za jego zgodą lub jej możliwości w ogóle nie ma.