Biznesplan: hodowla pieczarek – Pieczarkarnia

Przykład biznes planu – otwarcie pieczarkarni. Co jest potrzebne do rozpoczęcia hodowli pieczarek i jak zaplanować rozpoczęcie tego biznesu.

Spis treści:
1. Zarys działalności
2. Lokalizacja projektu
3. Doświadczenia i zasoby
4) Lista wydatków
5) Perspektywy dla biznesu

 

1. Zarys działalności

Hodowla pieczarek jest działalnością, jaką chcę rozpocząć w najbliższym czasie. Zapotrzebowanie na białe grzyby będące podstawą wielu potraw jest wciąż niesłabnące i przewiduję możliwość regularnych dostaw do wciąż rozwijających się sieci handlowych i niezrzeszonych jednostek handlu detalicznego. Pieczarki są komponentem wielu linii produkcyjnych producentów produktów w formie liofilizatów. Producenci sosów i zup w proszku deklarują zwiększenie zapotrzebowania na pieczarki niezbędne do produkcji nowych linii produktów wprowadzanych przez zakładowe jednostki badania i rozwoju, a także badania akceptacji konsumenckiej odnoszącej się do planowanych wyrobów. Pieczarki są grzybem, którego dostępność zależy od udanej hodowli w odróżnieniu od dzikich odmian tak pieczarek, jak i pozostałych odmian grzybów. Poza tym pieczarka jest jednym z wydajniejszych grzybów. Jej produkcja osiąga wielkość do dziesięciu kilogramów z każdego obsianego metra kwadratowego powierzchni zagonów.

 

2. Lokalizacja projektu

Jestem głównym właścicielem terenów uprawnych o powierzchni dwóch hektarów. Działka ma charakter komercyjny i jest położona w odległości około pięćdziesięciu kilometrów od trzech miast. Pierwsze o wielkości sześciuset tysięcy mieszkańców, drugie poniżej stu tysięcy i trzecie około sześćdziesiąt tysięcy zamieszkujących je mieszkańców. Stanowi to najbliższe zaplecze handlowe na starcie inwestycji. Posiadany grunt ma kwalifikacje jako rolno-budowlany. Nie będzie zatem przeciwwskazań dla planowanej inwestycji. Działka położona jest atrakcyjnie pod względem komunikacyjnym. W pobliżu (w odległości około trzech kilometrów) znajduje się skrzyżowanie dwóch dróg szybkiego ruchu. Autostrady A-1 i A-2 stanowią główne arterie kraju, co wpływa na korzystne warunki komunikacyjne położonej nieopodal działki. Poza tym w związku z reorganizacją infrastruktury komunikacyjnej zbudowanych autostrad lokalna sieć dróg została przystosowana do nowych przepisów Unii Europejskiej. W sąsiedztwie znajduje się firma spedycyjna, która w początkowym okresie weźmie na siebie ciężar transportu wyhodowanego towaru. Na działce znajdują się budynki gospodarcze w postaci nieużywanej chlewni, będącej pierwszym budynkiem, w którym poprowadzę hodowlę pieczarek, po wcześniejszej adaptacji. W następnej kolejności powstaną jeszcze cztery nowoczesne budynki produkcyjne według dedykowanego projektu renomowanego biura projektów. W perspektywie powstaną magazyny gotowych wyrobów wraz z sortownią pieczarek przed wysłaniem ich do klientów. Docelowo też planuje budowę pomieszczeń dla linii paczkującej z zapleczem socjalnym dla pracującej załogi. Docelowo mam zamiar zatrudnić załogę w liczebności ponad dziewięćdziesiąt pięć osób, nie wliczając segmentu transportu, który czasowo zapewni firma transportowa znajdująca się na sąsiedniej posesji. Biura zostaną zlokalizowane w już istniejącym budynku, który do tej pory pełnił funkcje pomieszczeń mieszkalnych.

 

3. Doświadczenia i zasoby

Moją niezaprzeczalnie najmocniejszą strona jest doświadczenie i wykształcenie. Mam wykształcenie kierunkowe rolnicze. Jestem absolwentem renomowanej uczelni rolniczej. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku otrzymałem tytuł magistra Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kierunku Hodowli i Biologii Zwierząt. Po obronie pracy magisterskiej wyjechałem na praktyki do znanej na całym świecie firmy z branży nowoczesnych biotechnologii położonej w pobliżu Brukseli. Tam po dwuletnich praktykach rozpocząłem staż w holenderskiej firmie prowadzącej badania nad wykorzystaniem grzybni pieczarek do produkcji biopaliw i zagospodarowaniu pozostałości poprodukcyjnych dla celów rolniczych. Doświadczenie zdobywałem jeszcze kolejno w przedsiębiorstwie niemieckim zajmującym się przemysłowa produkcja szparagów na rynek niemiecki i francuski, hiszpańskiej firmie rodzinnej produkującej produkty lokalnej gastronomii oraz w polskiej firmie produkującej na dużą skalę nowalijki. Tak więc oprócz podbudowy teoretycznej, mam doświadczenie praktyczne w firmach zajmujących się produkcja na rynki konsumenckie kilku krajów Europy Zachodniej i Polski. Po powrocie na stałe do kraju, na rodzimym uniwersytecie otworzyłem przewód doktorski. Zakończony z sukcesem obroną pracy doktoranckiej. Do umiejętności doliczyć jeszcze mogę znajomość trzech języków obcych. Biegle mowie po angielsku, francusku i hiszpańsku, a także w stopniu podstawowym po niemiecku i słowacku.
Z racji pracy w polskiej firmie produkcyjnej dysponuję znajomością branży handlowej wielu sieci handlowych działających na terytorium Polski. Mam znajomość struktury firm oraz od strony personalnej ze sporą częścią zespołów handlowych i ich kierownictwem. Praca w firmach zachodniej Europy pozwoliła mi zgromadzić wkład gotówkowy w wysokości dwustu tysięcy złotych, którą to kwotę mam zamiar zainwestować w początki działalności. Od zeszłego roku jestem wykładowcą w lokalnej szkole wyższej o profilu rolniczym. Etat doktoranta pozwala mi na komfort finansowy, przez co uwalnia od niepewności bytowej i pozwala na skupieniu się na sprawach związanych z rozwojem biznesu.