Biznesplan: hodowla pieczarek – Pieczarkarnia

4) Lista wydatków

Po dokonaniu obliczeń niezbędnych kosztów potrzebnych do zainicjowania działalności w branży pieczarkarskiej przewiduję, że całkowity koszt inwestycji docelowo wyniesie jeden milion siedemset tysięcy złotych. Składnikiem sumy jest modernizacja istniejącego budynku produkcyjnego, remont pomieszczeń mieszkalnych, przeznaczonych na biura oraz budowa nowoczesnego zaplecza konfekcjonowania produkcji i pomieszczeń socjalnych. Pierwsze koszty pokryję z zasobów własnych. W tym czasie jednak przed uruchomieniem pierwszej produkcji będę potrzebował zasilenia kredytem w celu utrzymania płynności finansowej. Dalsze inwestycje będą częściowo finansowane z bieżącej produkcji i kredytem na utrzymanie płynności finansowej zaciągniętym w banku, którego jestem klientem od dziesięciu lat i mam udokumentowaną historię konta i wcześniej zaciąganych kredytów.

 

5) Perspektywy dla biznesu

Możliwości rozwoju działalności opieram na braku na lokalnym rynku firmy produkującej pieczarki na przemysłową skalę. Istnieje oczywiście konkurencja, jednak produkcja prowadzona przez firmy, które dotąd panowały na lokalnym rynku, jest przestarzała i generuje dość znaczne koszty, przez co rachunek ekonomiczny ma zaburzony balans płynności i relatywnie wysoki udział kosztów zmiennych w cenie jednego kilograma produkowanego surowca. Także obciążenie ekologiczne starych technologii jest dość duże dla środowiska naturalnego. Nowe założenia produkcyjne pozwalają płynnie zbilansować wszystkie komponenty finansowe i poza finansowe przedsięwzięcia. Dodając do tego niesłabnący popyt na grzyby, można śmiało wyrokować powodzenie biznesu, co potwierdzają statystyki z ostatniej dekady, udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny oraz opracowania niezależnych wywiadowni gospodarczych i ośrodków sondażowych zajmujących się między innymi komercyjnym badaniem rynków na zlecenie podmiotów gospodarczych.