Plan biznesowy dla firmy dietetycznej

3) Wkład własny i uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności

Do pracy dietetyka wymagane jest odpowiednie wykształcenie, które posiadam. Wśród wymagań znajduje się szkoła policealna o kierunku kształcenia związanym bezpośrednio z zawodową dietetyką lub studia wyższe – na poziomie licencjackim lub magisterskim. Warto pamiętać, że dietetyka jest dziedziną, która w kraju i na świecie rozwija się błyskawicznie oraz nieprzerwanie. Dlatego z pomocą przychodzą rozmaite kursy oraz fachowe szkolenia dla zawodowych dietetyków, mające na celu zwiększenie profesjonalizacji specjalistów do spraw odżywiania i diet. Często przydać się w codziennej praktyce zawodowej mogą szkolenia związane z psychiką, pozytywnym nastawieniem, nawiązywaniem kontaktu czy empatią, dietetyk ma wszak, poza dobieraniem odpowiedniej diety i rozmaitymi zaleceniami, być również swojego rodzaju motywatorem dla klienta

4) Zestawienie niezbędnych wydatków

Kwestią podstawową jest odświeżenie oraz wyposażenie lokalu. Odświeżenie wszystkich trzech pomieszczeń wraz ze sprzętem podstawowym (meble i rzeczy w zamyśle mające trafić do pierwszego z dwóch większych pomieszczeń) szacuję na około 10 tysięcy złotych. Suma ta obejmuje koszty poniesione przede wszystkim w związku z umeblowaniem sali konsultacyjnej i zakupem kozetki wraz z profesjonalną, nowoczesną wagą – rzeczą niezbędną i podstawową w gabinecie dietetycznym. Sfinansowanie sprzętu specjalistycznego wyniesie nieco więcej – całość oscylować będzie w okolicach 25 tysięcy złotych (zamierzam kupić fałdomierz z niezbędnym oprogramowaniem, gdyż posiadanie takowego znacznie rozszerza zakres usług i z większą precyzją pozwala dokonywać pomiarów fałdów skórnych).

Dodatkowo chcę przeznaczyć też pieniądze na cele marketingowe – dobra reklama mojej działalności przyciągnie więcej klientów. Wizerunek dietetyka (szczególnie w Internecie) to podstawa – mogę zatem nie tylko zamieścić informacje interesujące klienta oraz ofertę mojej działalności, ale i pochwalić się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami. Cenny dodatek mogą stanowić historie osób, które uzyskały w przeszłości moją pomoc, a także atrakcyjne skróty prowadzonych przeze mnie programów dietetycznych czy krótkie filmy o charakterze poradnikowym. Na reklamę oraz profesjonalną stronę internetową przeznaczę około 1,5 tysiąca złotych, zatem łączne koszty to 36,5 tysiąca złotych.

W kwestii kosztów miesięcznych należy uwzględnić opłaty za wynajęcie lokalu (około 2 tysięcy złotych) oraz rachunki związane z korzystaniem z telefonu i internetu (około 200 złotych), co miesięcznie oznacza wydatki wynoszące około 2200 złotych.

5) Szanse powodzenia działalności

Myślę, że planowana przeze mnie działalność ma duże szanse powodzenia. W Polsce temat dietetyki nie jest jeszcze tak bardzo rozwinięty, jak w państwach zachodnich, zatem zapotrzebowanie na specjalistów na krajowym rynku nieustannie rośnie. Zamierzam wprowadzić szereg nowatorskich rozwiązań, mających na celu maksymalnie zwiększyć komfort i zaufanie klienta. Moim pomysłem są tzw. stawki indywidualne – opłata za usługę pobierana nie na podstawie ustalonego odgórnie cennika, a dobierana na podstawie obserwacji problemów klienta oraz tworzonego całkowicie odrębnego i indywidualnego programu dietetycznego z uwzględnieniem również czynników takich jak środowisko, w którym klient przebywa na codzień. Każdy klient jest dla mnie równie istotny, zatem moje usługi odznaczać się będą nie tylko całkowicie indywidualnym podejściem, ale i najwyższym profesjonalizmem.  Ponadto w związku z otwarciem swojej działalności zamierzam zapewnić pracę kilku osobom, szczególnie w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz pracy w recepcji.