Nowe trendy w branży HR

Branża HR dynamicznie się zmienia, dostosowując się do potrzeb rynku pracy. Na światowych rynkach pojawiają się nowe tendencje, które docierają także do Polski, choć z pewnym opóźnieniem. Bardzo istotnym trendem jest cyfryzacja branży HR, ściśle związana z rozwojem technologicznym. Coraz większą rolę zaczynają także odgrywać nowe narzędzia rekrutacyjne, wykorzystujące mechanizmy grywalizacji. Jakie trendy mogą wywołać prawdziwą rewolucję w branży HR?

 

Cyfryzacja usług kadrowych

W XXI wieku branża HR musi stawić czoło nowym wyzwaniom, bezpośrednio związanym z dynamicznym rozwojem innowacyjnych technologii. Według badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Deloitte aż 74% przedstawicieli sektora HR oraz kadry kierowniczej ze 130 krajów uważa, że cyfryzacja usług kadrowych jest jednym z ważniejszych trendów, jakie oddziałują na cały sektor. Cyfryzacja branży HR polega na przekształcaniu narzędzi kadrowych i opieraniu ich na nowoczesnych technologiach, co pozwala zautomatyzować proces rekrutacji, a tym samym skrócić go i uprościć. Coraz większe znaczenie zyskuje także wideorekrutacja, która jest znakomitym sposobem na przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów do pracy. Innym ciekawym narzędziem są mobilne systemy szkoleniowe działające w systemie just-in-time, które ułatwiają doskonalenie zawodowe pracowników z wykorzystaniem Internetu.

Szkolenia w nowym wydaniu

Doskonalenie kompetencji pracowników nadal pozostaje ważnym trendem w branży HR – uważa tak aż 84% badanych. Firmy zdają sobie sprawę z tego, że szkolenia są niesłychanie istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki całego przedsiębiorstwa, dlatego inwestują w rozmaite kursy. Obecnie zaczyna się zwracać uwagę nie tylko na ilość, ale przede wszystkim na jakość szkoleń. Kadra HR docenia długoterminowe programy rozwojowe, różne formy mentoringu i coachingu, a także kursy, w których kładzie się szczególny nacisk na wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce. Wśród nowych trendów w branży HR zyskujących coraz większą popularność należy wymienić również metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem komputerów i Internetu (e-learning). Pojawiają się także nowe narzędzia diagnostyczne, które mają identyfikować indywidualne potrzeby pracowników. Należy do nich m.in. analiza grafologiczna czy psychometryczna, dzięki którym pracodawca uzyska informacje dotyczące cech osobowości pracownika.

 

 

Odejście od modelu hierarchicznego

Współczesna branża HR musi także sprostać wyzwaniom, które wynikają z dużej różnicy wieku między osobami funkcjonującymi na rynku pracy. W wielu firmach współpracują ze sobą przedstawiciele pokolenia millenialsów oraz specjaliści, którzy mogliby już odejść na emeryturę. Taka sytuacja musi zrodzić nowy sposób organizacji pracy – na rynku zauważa się trend polegający na odejściu od hierarchicznego modelu przedsiębiorstw na rzecz zintegrowanych zespołów. Każdy członek zespołu charakteryzuje się odmiennymi kompetencjami, a cała grupa dąży do osiągnięcia wspólnego celu – realizacji projektu.

Materiał opracowany we współpracy z Injob.com .