Jak działa hossa i bessa na giełdzie?

Gra na giełdzie opiera się między innymi na analizowaniu sygnałów hossy i bessy. Tendencje zwyżkowe i zniżkowe decydują o tym, czy zarobimy na kupowanych przez nas akcjach, a także o wysokości zwrotów z naszych inwestycji. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

W potocznym rozumieniu, inwestorzy giełdowi analizują wykresy sentymentów na rynku i decydują, czy nadszedł odpowiedni czas na sprzedanie lub zakupienie większej ilości udziałów. Trzeba pamiętać, że każda ich decyzja poparta jest dokładną analizą tego, co obecnie dzieje się na rynku. Dokładne sprawdzenie wykresów oraz przemyślenie porad ekspertów, jak chociażby tych, które znajdują się na tms.pl, sprawia, że inwestowanie staje się opłacalne.

Hossa, czyli tendencja zwyżkowa

Hossa, zwana zwyżką, to nic innego jak rynek długotrwale zdominowany przez popyt. Oznacza to, że inwestorzy obserwują trwający dłuższy okres czasu wzrost kursów giełdowych papierów wartościowych oraz towarów. Hossa to zdecydowanie rynek byka, to zwierzę reprezentuje siłę i odziaływanie tendencji zwyżkowych na to, co dzieje się na giełdzie. Zazwyczaj zakłada się, że okres zwyżek trwa dłużej niż bessa.

Bessa, czyli tendencja zniżkowa

Bessa, czyli zniżka, to sytuacja, w której obserwuje się długotrwałą dominację popytu. Oznacza to, że na giełdzie widoczne są długotrwające spadki kursów papierów wartościowych oraz towarów. W czasach, kiedy występuje bessa, wszelkie inwestycje są bardziej ryzykowne. Przyjmuje się, że w porównaniu do hossy, tendencja zniżkowa trwa krócej, jednak jej przebieg jest bardziej gwałtowny, co oznacza, że w trakcie bessy inwestorzy mogą tracić w krótkim czasie zyski wypracowane przez wiele lat.

Zwierzęcym odpowiednikiem tendencji zniżkowej jest niedźwiedź i z tego powodu w trakcie jej trwania mówi się o rynku niedźwiedzi.

Warto pamiętać, że niekiedy bardzo trudno jest odróżnić korektę hossy od pierwszych oznak bessy, szczególnie na podstawie technicznego podejścia do analizy wykresów. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest zasięgniecie porady u doświadczonych analityków giełdowych.