Controlling a audyt finansowy

Regularna kontrola w firmie pozwala na skuteczną weryfikację jej działalności, a tym samym na podstawie jej wyników można podejmować kluczowe decyzje skoncentrowane na poprawie jej funkcjonowania.

 

Controlling oraz audyt finansowy są do siebie podobne, niemniej jednak mają inne znaczenie oraz zakres. Jakie są ich podobieństwa oraz różnice? Kto zobowiązany jest do prowadzenia audytu finansowego, a kiedy realizuje się działania w ramach controllingu?

 

Controlling

Controllingiem nazywa się procesy skoncentrowane na sterowaniu firmą zorientowane na wynikach. Poprzez controlling można przygotować kadry, metody oraz instrumenty powalające na podejmowanie przyszłościowych decyzji na różnych płaszczyznach zarządzania oraz koordynować i kontrolować różne procesy biznesowe. Decyzja o prowadzeniu controllingu należy do przedsiębiorcy.

Controlling znajduje się w obszarze funkcji kontrolnych i zarządczych, czyli włącza ustalanie celów, planowanie, sterowanie dotyczące finansów oraz kontrolę w stale zmieniającym się otoczeniu firmy. Gdy zachodzi taka konieczność, poprzez controlling można też podejmować właściwe działania korygujące.

 

 

Audyt finansowy

Badania takie jak audyt finansowy są skoncentrowane na sprawozdaniach finansowych i ich celem jest sprawdzenie, czy sprawozdania te są jasne i klarowne oraz rzetelnie przedstawiają sytuacją finansową i majątkową firmy i jej wyniki finansowe. Audyt finansowy prowadzony jest przez niezależnego biegłego rewidenta.

Do prowadzenia audytów zobowiązane są określone podmioty rynkowe – tych związanych z branżą bankową, ubezpieczeniową, finansową, a także uzyskujących wysokie przychody. Wobec tego controlling prowadzony może być niezależnie od audytu i stanowić jego uzupełnienie. Także może być on realizowany w tych podmiotach, które nie są zobowiązane do prowadzenia audytu.

Profesjonalny audyt Assay.pl to kompleksowa pomoc w zbadaniu sytuacji firmy. Wybierając audyt Assay.pl, otrzymujesz fachowe wsparcie najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Zapraszamy do sprawdzenia oferty!